Geolog: Nejlepší ochrana před sesuvy půdy je se jim vyhýbat

6. říjen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Sesuv půdy na nedokončené dálnici D8 u Litochovic

Čína, Mexiko, Indie, Nepál. To jsou země, kde všude v nedávné době zabíjely sesuvy půdy. Co je způsobuje a jak je lze předpovídat? O tom hovoří v Magazínu Leonardo ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.

Podle něj je několik faktorů, které určují, kde a zda k sesuvu dojde. „V první řadě je to geologická stavba, tedy jakými horninami je místo tvořeno a jak jsou tyto narušeny. Záleží také na reliéfu krajiny a relativní potenciálové energii lokality, tedy tam, kde je větší převýšení, tam je i větší náklonnost k sesuvům.“

Třetím a rozhodujícím faktorem je nasycenost geologického prostředí vodou. „Jakmile jsou větší srážky, tak v lokalitách, které splňují dva předchozí předpoklady, dojde k sesuvu,“ doplňuje vědec.

Které oblasti patří k nejohroženějším? „Obecně lze říct, že nebezpečí sesuvu se soustředí na výrazná horská pásma, například alpinsko-himalájský horský řetězec, který se táhne přes celou Evropu a pokračuje až do Asie, dále Kordillery, Andy a další pásemná pohoří,“ vysvětluje Venera.

U nás v Česku patří mezi rizikovější oblasti například Beskydy, Vsetínské vrchy a také naše vulkanická pohoří jako je České středohoří nebo Doupovské hory.

Nelze samozřejmě pominout tzv. atropogenní zavinění. „Tedy zavinění lidskou činností, kdy například při pokládce kabelů nebo potrubí může být svah podkopán a destabilizován.“


„Je potřeba říci, že nejlepší ochrana před sesuvy půdy je studovat je a vyhýbat se jim, protože sanace sesuvů je extrémně finančně náročná věc v řádech desítek a stovek milionů. Mnohem výhodnější je vědět, co je nebezpečná oblast a té se vyhnout, nestavět tam žádné stavby a v tomto respektovat přírodu."

Jak se daří vědcům předpovídat sesuvy? „Svahy se dají studovat a zjišťovat jejich predispozice k sesuvu. Mezi možnosti jak lokalitu monitorovat jsou vrty, do kterých je instalováno zařízení, které je schopno zaznamenávat posuny svahu a úhlový pohyb. Dále lze použít extenzometry, které sledují vzdálenost mezi dvěma pevně umístěnými body,“ popisuje geolog.

Používané jsou také dálkové metody. „Například radarová interferometrie, kdy se velmi přesně zaznamenává prostorový obraz lokality a porovnává se s časově staršími snímky, používá se i moderní geodézie za použití totálních stanic nebo kombinace geodézie a měření pomocí GPS.“

„Velmi užitečnou součástí celého systému jsou systémy včasného varování, kdy se monitoring pohybu kombinuje se zaznamenáváním srážek, a lze pak definovat stavy, kdy je určité množství srážek v určité lokalitě už kritické,“ přibližuje způsob, jak zmenšit následky sesuvů půdy Zdeněk Venera.

autoři: Veronika Paroulková , oci
Spustit audio