Geny zodpovědné za vznik schizofrenie? Je jich kolem sta, zjistil mezinárodní tým vědců

23. červenec 2014

Vědci objevili geny zodpovědné za vývoj schizofrenie. Zhruba 100 genů činí člověka náchylnějším k této psychické nemoci.

Konsorcium vědců z 35 zemí srovnávalo genetický kód lidí trpících schizofrenií se vzorky zdravé populace. Díky tomu se jim podařilo objevit biologické příčiny onemocnění.

„Snažíme se porozumět biologickým příčinám schizofrenie,“ vysvětil vedoucí týmu vědců Michael O'Donovanz univerzity v Cardiffu.

Vědci dlouho dobu diskutovali o tom, jak velkou roli při vzniku nemoci hraje genetická dispozice. Zatím měli pouze nepřímé důkazy.

Nová zjištění o vlivu genetiky při vzniku choroby zařazují psychologii mezi legitimní lékařské vědy, protože v minulosti se psychiatři setkávali s názory, že psychická onemocnění nejsou skutečnými nemocemi.

Výsledky nových poznatků o genetické souvislosti s výskytem schizofrenie ovlivní principy, na kterých budou založeny budoucí léky.

Profesor O'Donovan vysvětlil:

„Díky tomu, že jsme našli 100 genů, jsme našli 100 nových přístupů k biologické podstatě nemoci. To neznamená, že můžeme spustit výrobu nových léčiv, ale můžeme vést jejich výzkum založený na biologických příčinách onemocnění.“

Současná psychofarmaka užívaná v léčbě schizofrenie jsou někdy neúčinná nebo mají nežádoucí vedlejší účinky. To vše se díky objevu vědců může v budoucnu změnit.

Spustit audio