Génius z Dolní Bělé

Ludvík Očenášek při přípravě odpalu raket na Bílé hoře v Praze 2. 3. 1930
Ludvík Očenášek při přípravě odpalu raket na Bílé hoře v Praze 2. 3. 1930
Připomínáme si 140 let od narození méně známého, ale významem průkopnického vynálezce Ludvíka Očenáška. Poslechněte si rozhovor s popularizátorem jeho odkazu, hodinové pásmo legendárního popularizátora vědy Ivo Budila a podívejte se na dva filmy, které zachycují Ludvíka Očenáška při jeho pokusech.

Při vyslovení jména Dolní Bělá se vám asi nic nevybaví. V této západočeské obci ale do svých 15 let chodil do školy pozdější slavný vynálezce Ludvík Očenášek (jeho vynálezy shrnuje tato prezentace). Dnes je sice už téměř zapomenutou postavou, ve své době byl ale známý podobně jako František Křižík.

Mládí a první světová válka

Ludvík Očenášek se narodil 4. srpna 1872 v Kříších na Radnicku, připomínáme si tedy 140 let od jeho narození. V Dolní Bělé chodil do svých 15 let do školy; pak se jeho rodina odstěhovala do Prahy − Očenášek ale do Bělé dále jezdil a po celý život se o ni intenzivně zajímal. Měl zde řadu kamarádů, a to i mezi učiteli. Jako továrník a podnikatel věnoval tamější škole různé fyzikální přístroje, přispíval na dary chudým žákům a stal se členem dolnobělského okrašlovacího spolku.

O jeho osudech a vynálezech je první část rozhovoru, který vedl redaktor Michal Ježek se zástupcem ředitele Základní školy Ludvíka Očenáška v Dolní Bělé Jaroslavem Bicanem, který je zároveň dlouholetým popularizátorem Očenáškova odkazu. Jaroslav Bican vám nejprve přiblíží, co podnítilo Očenáškův zájem o techniku.

Příprava odpalu raket na Bílé hoře v Praze 2. 3. 1930

K odposlechům, které Očenášek za první světové války prováděl, dodejme, že se mu podařilo najít vedení vojenské telefonní linky mezi Břevnovem a Košířemi. Pátral po nich po nocích tři měsíce, když je našel, svedl vedení linky po větvích hrušky do podzemního kabelu, který nasměroval do přízemí svého domku v usedlosti na smíchovské Demartince. Odposlouchával tak telefonní hovory mezi ministerstvy války ve Vídni, Berlíně a Budapešti.

O podobě jeho tajné telefonní stanice svědčí dobové fotografie, které naleznete v přiloženém souboru, zde si také můžete přečíst záznam jednoho rozhovoru mezi Berlínem a Vídní.

Druhá světová válka a popularizace

V další částí rozhovoru budeme mluvit o účasti Ludvíka Očenáška v bojích II. světové války, o vlastnostech největšího letadla v Rakousko-Uherské monarchii, které Očenášek sestrojil, a věnovat se také budeme popularizaci Očenáškova odkazu.

Zkouška hydrodynamického člunu s reaktivním motorem na Vltavě, 1934.

Ivo Budil o Očenáškovi

Tento vynálezce zaujal i našeho bohužel zesnulého kolegu Ivo Budila, Otčenáškovu odkazu věnoval rozsáhlé pásmo. Poslechněte si ho ve zvukově vylepšené verzi.

Spustit audio
autoři: Marek Kuchařík, Michal Ježek