Genetik a epidemiolog Radim Šrám o tom, jak znečištěné ovzduší ovlivňuje naše zdraví

8. duben 2015
Studio Leonardo

Vliv znečištěného životního prostředí na lidský organismus, výsledky nenovějších výzkumů a srovnávacích studií kvality ovzduší v Česku zaměřených například na Ostravsko, to jsou jen některá z témat, o kterých bude mluvit genetik a epidemiolog Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a předseda Komise pro životní prostředí AV ČR.

Co nejvíce ohrožuje naše zdraví? Průmysl, doprava nebo lokální topeniště? Jak je možné, že v hodnotách rakovinotvorného bezo(a)pyrenu Česká republika překračuje limity EU či WHO? Z hlediska lidského zdraví je nezbytné věnovat pozornost i menším prachovým částicím vzdušného aerosolu.

Moderuje Jan Burda.

Pořad je předtočen.

autor: bur
Spustit audio