František Světlík. Politik a publicista přezdívaný „rudý prelát“, který dal lidovcům jméno

5. září 2019

„Vy jste pěkný sluha Boží! Zdražujete chleba!“ křičela národněsocialistická poslankyně Fráňa Zemínová na lidoveckého poslance Františka Světlíka. Potom vytrhla opěradlo poslanecké lavice a následovala rvačka, při které se ničil nábytek, házelo dokumenty a kalamáři s inkoustem.

Byl čtvrtek 8. června 1926 a poslanci měli jednat o zvýšení dovozních cel na levné zemědělské produkty. Vláda si zařídila podporu lidovců, kteří na oplátku žádali zvýšení kněžských platů. Zákon nakonec po týdenních bouřích na ulicích i v Poslanecké sněmovně prošel (150 hlasů pro, 111 proti).

Logo

Zvýšení platu se týkalo i Františka Světlíka: tento neúnavný organizátor moravského spolkového života, jeden z autorů programového prohlášení lidové strany, novinář a tvůrce zahraniční politiky lidovců byl také katolickým knězem.

Jediný syn zasvěcený Bohu

František Světlík (1875-1949) se narodil v Bílovicích u Prostějova jako sedmé dítě do velmi chudých poměrů. Měl šest sester a tak se rodiče rozhodli jediného syna zasvětit Bohu; už od dětství byl připravován na kněžskou dráhu. Na kněze byl vysvěcen, lákal ho ale politický život a publicistika.

Na počátku 20. století psal pro olomoucké noviny Našinec, později se stal jejich šéfredaktorem a přeměnil je na deník. Po vzniku samostatného Československa se Světlík stal vůbec prvním šéfredaktorem Lidových listů. To už byla pevně zformována i Československá strana lidová.

Také u jejích základů stál Světlík, který sepsal Chartu strany a společně s ostatními pro ni vymyslel i název: místo slova „katolická“ prosazoval výraz „lidová“.

Záliba v zahraniční politice

Světlík se intenzivně zajímal o zahraničí politiku (už jen výčet zákonů, u kterých byl ve sněmovně zpravodajem, je impozantní – dohody a smlouvy s Rakouskem, Belgií, Lucemburskem, Kanadou, Norskem a další státy) a byl vůbec jedním z prvních československých nekomunistických politiků, kteří už v roce 1929 prosazovali právní uznání Sovětského svazu.

Logo

Důvod byl prostý: Světlík se domníval, že do země, které by se dostalo mezinárodního uznání, by bylo možné pronikat s katolicismem. (Československo nakonec uznalo SSSR až v květnu 1935 jako jeden z posledních států v Evropě.) V zásadě ale Světlíkova koncepce zahraniční lidovecké politiky vycházela z postojů Edvarda Beneše.

František Světlík byl politikem první republiky. Za války byl krátce vězněn gestapem a poté pod trvalým dohledem. Po válce se i přes těžkou nemoc snažil o návrat do politiky, po únoru 1948 ale pochopil, že pod vedením komunistické strany pro něj není ve veřejném životě místo.

Muže, kterému se pro jeho názory přezdívalo „rudý prelát“, připomíná v pořadu Portréty historik Michal Pehr.

autor: David Hertl
Spustit audio

Související