Festival Prix Bohemia Radio ocenil pořady Leonarda

Prix Bohemia Radio
Prix Bohemia Radio
Porota mezinárodní kategorie "Populárně naučný pořad, aneb Co nikdo neví, jako by se nedělo" ve složení Libor Vacek (předseda), Ľubica Drutarovská, Monika Gerdesowa, Eliška Závodná a Vladimír Kořen posuzovala celkem 26 pořadů.

Mezinárodní cenu PRIX BOHEMIA RADIO 2009
získává pořad
Mokrsko 2008
autorů Marka Janáče a Jany Jirátové

Národní cenu PRIX BOHEMIA RADIO 2009
získává pořad
Hrady mlčí o pomoc
autorky Adriany Krobové

Zvláštní uznání PRIX BOHEMIA RADIO 2009
získává pořad
Mój luby ma tři zuby (Můj milý má tři zuby)
autorky Andreji Wałdźic - MDR 1 Radio Sachsen

Zvláštní uznání PRIX BOHEMIA RADIO 2009
získává pořad
Ochrana lidoopů v pralese
autorky Jany Jirátové