Feministická teologie, aneb hledání genderu božské bytosti

15. červenec 2016

Jakou roli má genderová problematika v tradici náboženství? Jak se studuje gender ve světě náboženských systémů? Hostem Magazínu Leonardo byla Blanka Knotková-Čapková z Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze.

„Základní otázkou je, jak je v různých náboženských systémech koncipováno božství,“ uvedla odbornice.

Tedy jestli jako mužské, genderově neutrální nebo ženské, nebo třeba i duální, tedy s oběma pohlavními charakteristikami.

Náboženství, kterým říkáme světová, jsou ve velké většině patriarchální, potvrdila badatelka. „Je otázka, nakolik patriarchalita byla obsažena už v původních poselstvích, a na kolik byla posléze do církevních diskurzů vnesena prostřednictvím institucionální moci.“

„Touto otázkou se zabývají feministky v rámci různých náboženských systémů, ať už v křesťanství, judaismu, islámu, budhismu nebo jakékoli jiné další tradice,“ vysvětlila Knotková-Čapková.

Je to často i otázkou překladu a jazyka. „Kdybychom vzali bibli a Starý zákon, tak stará hebrejština byla velmi polysémantickým, mnohovýznamovým jazykem. Mnohé výrazy, které dnes překládáme jako Bůh Otec, by bylo možno přeložit jako Bůh Rodič.“

„Takže k té maskulinizaci božské bytosti mohlo dojít později i překladem do evropských jazyků, které jsou daleko monosémantičtější,“ dodala odbornice.

Feministická teologie v rámci islámu

Jakou pozici mají proponentky feminismu v teologii v zemích, kde panuje silně patriarchální islámská věrouka?

„Záleží na konkrétních zemích. Jsou země s převahou muslimského obyvatelstva, kde je právo sekulární, a jsou země, kde je právo šaríja, kde je většinový diskurz také takový.“

Především to ovlivňuje, jestli tyto aktivistky působí přímo ve svých zemích, nebo v exilu.

„Islámských feministek je velmi mnoho, jsou to i konvertitky,“ potvrdila Knotková-Čapková.

Typická témata na které se zaměřují nejen muslimské, ale i křesťanské nebo židovské feministky jsou otázky postavení žen v rámci náboženských obcí, kdy odmítají jakékoli nerovnoprávnosti.

„Druhý tématem je, že tyto feministky zdůrazňují takové hodnoty jako je láska, vzájemnost, pochopení, empatie. Právě takovými charakteristikami se i snaží představovat samotný koncept božství,“ popsala Blanka Knotková-Čapková.

autoři: dst , oci , Leona Matušková
Spustit audio