Evoluce nelétavých ptáků

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
22. září 2010
Genetická studie poněkud zpochybnila dosavadní představy o evoluci nelétavých ptáků.

Nelétaví ptáci, kteří obávají jižní polokouli, patří do řádu běžců (Struthioniformes). Až dosud zoologové předpokládali, že všichni běžci kdysi měli společného nelétavého předka, který obýval prakontinent Gondwanu. Po jeho rozpadu se z něj měly vyvinout druhy, které známe dnes - tedy afričtí pštrosi, jihoameričtí nanduové, australští emuové a kasuáři a novozélandští kiviové. Ve světle nových informací, které přinesla genetická studie nelétavých ptáků, se ale zdá, že scénář jejich evoluce vypadal trochu jinak.

Pštros africký

Výsledky studie totiž ukázaly, že někteří běžci, například emuové, jsou mnohem bližší létajícím ptákům tinamám než jiným nelétavým ptákům. Jak se zdá, po rozpadu Gondwany, který začal před 167 miliony let, předkové jednotlivých druhů uměli létat, a tuto schopnost časem ztratili nezávisle na sobě. Jsou proto příkladem paralelní evoluce, při které se různé druhy žijící v různém prostředí vyvíjejí podobným způsobem.

Výsledky studie zveřejní časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Spustit audio
autor: Martina Otčenášková