Evangelium Ježíšovy ženy

1. říjen 2012

Překlad koptského textu na útržku papyru ze 4. století znovu rozvířil diskuse o tom, zda byl Ježíš ženatý.

Spisovatel Dan Brown rozehrál zápletku svého bestselleru Šifra mistra Leonarda kolem tvrzení, že Ježíš měl za manželku Máří Magdalénu. Diskuse o tom, zda byl Ježíš ženatý, však mají podstatně delší historii. Útržek papyru s koptským textem dokazuje, že křesťané byli v této otázce rozděleni už ve 2. století.

Útržek o rozměrech 4 x 8 centimetrů je popsán po obou stranách jazykem, který byl odvozený od staroegyptštiny, a písmem, jež vzniklo z řecké abecedy. Přední američtí experti se shodli, že papyrus, inkoust ani jazyk nezavdávají příčinu k pochybám o pravosti textu. Vše nasvědčuje tomu, že útržek pochází z kopie staršího pojednání, které bylo zřejmě sepsáno v řečtině někdy v druhé polovině 2. století. Harvardská odbornice na biblické texty Karen Kingová přeložila text jak na rubu i lícu papyru. Rub je těžce poškozen a čitelná jsou jen jednotlivá slova. Na svrchní straně se Karen Kingové podařilo přečíst mnohem více.

Text zjevně popisuje rozhovor Ježíše s následovníky. Ježíš se zde kromě jiného zmiňuje o své matce. Největší vzrušení však vyvolala slova: „Ježíš jim řekl: Moje žena…“ Z kontextu Karen Kingová vyvozuje, že touto Ježíšovou manželkou je myšlena Máří Magdaléna. Ježíšovi následovníci mají zřejmě pochyby o tom, zda je Máří Magdalena „hodna úcty“. Ježíš jim ve zlomku dochovaného textu odpovídá: „…je schopna stát se mým následovníkem… “

Poslední večeře Leonarda da Vinci. Sedí po Ježíšově pravici žena?

Kingová označila útržek papyru za „Evangelium Ježíšovy ženy“. Jde o ryze pracovní název, který rozhodně neznamená, že autorem textu je Ježíšova manželka. Ta je ale zjevně ústřední postavou zlomku textu. Ve skutečnosti se asi nikdy nedozvíme, pod jakým názvem byla celá papyrová kniha, tzv. kodex, v době svého vzniku známá.

Harvardská badatelka jednoznačně odmítá tvrzení, podle kterého je papyrus důkazem toho, že Ježíš byl ženatý. Text byl napsán v době, kdy už nikdo z Ježíšových současníků nežil. Podle Kingové nám odhaluje šíři názorového spektra mezi ranými křesťany. Ti vedli diskuse o tom, zda je ctnostnější rodinný život nebo život bez rodiny v celibátu. První zmínky o tom, že Ježíš nebyl ženatý a žil v celibátu pocházejí z druhé poloviny 1. století. Evangelium Ježíšovy ženy je dokladem, že v té době nebyla myšlenka Ježíšova celibátu přijímána jednomyslně a alespoň někteří křesťané zastávali názor, že Ježíš byl ženatý. To mělo zřejmě velký význam pro to, jak nahlíželi na rodinu, rodinný život, sexualitu a rodičovství.

Zvukovou podobu tohoto článku můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo Českého rozhlasu Leonardo, který měl premiéru v pátek 28. září 2012 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio