EU podporuje mnohojazyčnost

4. únor 2008
Mezikulturní dialog 2008

Podpora "osobního adoptovaného jazyka" posiluje mnohojazyčnost a mezikulturní dialog, domnívá se skupina intelektuálů, působících při Evropské komisi.

Skupina intelektuálů vytvořená s cílem poskytovat komisi poradenství v oblasti přínosu mnohojazyčnosti pro mezikulturní dialog předložila minulý týden svoji zprávu s názvem A rewarding challenge (Prospěšná výzva). V souvislosti s Evropským rokem mezikulturního dialogu 2008 navrhuje skupina, jejímž členem je za Českou republiku filozof Jan Sokol, cesty, jak mohou jazyky podporovat mezikulturní dialog a vytvářet tak vazbu mezi jazykovou rozmanitostí a evropskou integrací. Na základě nových doporučení proběhne diskuse na historicky první konferenci ministrů o mnohojazyčnosti, která se má uskutečnit 15. února. Skupina se zaměřuje na občany s "druhým mateřským jazykem", který je rovněž nazýván "osobním adoptovaným jazykem", se kterým se z osobních či profesionálních důvodů identifikují. S touto zprávou seznámil novináře předseda skupiny intelektuálů a odborníků na mnohojazyčnost Amin Maalouf.

Evropská komise přijala návrh na přepracování pravidel EU pro označování potravin. Cílem tohoto návrhu je zpřehlednit údaje na etiketách potravin a přiblížit je potřebám spotřebitelů v EU. Pravidla by se měla zlepšit tak, aby spotřebitelé měli k dispozici v čitelné a srozumitelné podobě základní informace, které potřebují, aby se mohli při nákupu informovaně rozhodnout. Podle tohoto návrhu by se na přední straně všech balených potravin měly objevit hlavní nutriční údaje, ale návrh také obsahuje všeobecné požadavky na způsob zobrazení povinných údajů na etiketách. S novými informacemi o označování potravin v EU seznámil novináře komisař pro zdraví Markos Kyprianou.

Od roku 2005 je 27. leden na celém světě připomínán jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V souvislosti s touto událostí pronesl svůj krátký projev i předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering.

Audiovizuální materiál tiskového střediska EU

Premiéru pořadu Informace z EU si poslechněte dnes ve 23.00. Připravila jej Kamila Drtilová.

Spustit audio
autor: Kamila Drtilová