EU musí finančně podporovat boj proti invazním druhům, říká rakouský biolog Essl

Slunéčko východní
Slunéčko východní

Jak globální změna klimatu ovlivňuje druhovou skladbu živočichů i rostlin v Evropě? O invazních druzích v globálním kontextu hovořil v Magazínu Leonardo rakouský biolog Franz Essl.

„Téměř všechny nepůvodní druhy žijící v Rakousku najdete i v Česku. A opačně,“ tvrdí vědec.

I když je v Evropě nepůvodních druhů mnoho, asi jen 5 až 10 % je invazních. „Naprostá většina je v zásadě neškodná... Pak jsou tu ale druhy, které se rozšířily natolik, že se jich už skoro nejde zbavit.“

V současnosti platné nařízení ukládá členských státům Evropské unie realizovat konkrétní opatření proti šíření nepůvodních druhů.

Měli bychom evropské nařízení o invazních druzích dále rozvíjet. Hlavně při boji proti organismům, které se v Evropě zatím nevyskytují. Toto úsilí by měla finančně podporovat EU.
Franz Essl

„Jednotlivé země musí třeba doložit, že omezují dovoz některých druhů. Provádějí kontrolu dováženého zboží nebo že bojují proti šíření invazních druhů na svém území. O tom musí navíc podávat zprávu, jinak jim hrozí pokuta.“

Biolog vysvětlil rozdíl mezi nepůvodními a nepůvodními invazními druhy. „Nepůvodní jsou ty, které se často s pomocí člověka dostaly do jiného prostředí. Nemají žádné negativní účinky, nevytlačují původní druhy. Třeba okrasné rostliny, které se ze zahrad dostanou do volné přírody.“

„A pak je tu skupina nepůvodních invazních druhů, které vytlačují druhy původní nebo přenášejí různé nemoci.“

Na zářijové mezinárodní konferenci o invazních druzích v Dublinu se sejdou nejen stovky vědců, ale i lidé s praktickými zkušenostmi v boji s invazními druhy... Řeč přijde určitě i na evropskou legislativu.
Franz Essl

Ve střední Evropě se počty invazních druhů zvýšily během posledních 20 let. „Narůst zažíváme kvůli mezinárodnímu obchodu a globalizaci. Roli hraje i změna klimatu nebo rozšiřování měst.“

Tendence je rozhodně vzrůstající. „Druhy, které jsme v Rakousku nebo v Česku ani neznali, jsou dnes velmi rozšířené. Například slunéčko východní je ve střední Evropě nejrozšířenější brouk čeledi slunéčkovitých, ačkoli se tu vyskytuje teprve deset let.“

„Nebo ambrózie, rostlina způsobující alergii původem ze severní Ameriky, se v posledních letech nebývale rozrostla. Podobný příběh se opakuje u mnoha dalších druhů,“ upozornil na nepříznivou tendenci Franz Essl.

Spustit audio
autoři: Filip Rambousek, Ondřej Čihák

Související