Dvě výročí fyzika a filozofa Ernsta Macha

24. únor 2016

Letos si připomínáme 178 let od narození a 100 let od úmrtí rakouského fyzika a filozofa Ernsta Macha. Ten se narodil v Brně, a v Praze strávil 28 let jako profesor, děkan a rektor tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Obě města, v nichž fyzik působil, si připomínají tato výročí ve velkém: Brno uspořádalo sérii přednášek v rámci tzv. Brněnských dnů Ernsta Macha, Praha mu odhalila novou pamětní desku na Ovocném trhu, hned vedle Karolina.

Proč právě tam, objasnil předseda České fyzikální společnosti Jan Mlynář. „Mach získal profesorské místo spojené s vedením fyzikálního kabinetu, a ten byl právě v této budově.“

Zde také fyzik prováděl fyziologické experimenty, kdy zkoumal například roli vnitřního ucha v případě rovnováhy nebo experimenty s rychlostí zvuku. Mach byl přesvědčen, že za pravdivé můžeme považovat pouze to, co je empiricky dokázáno. Své experimenty proto potřeboval zažít na vlastní oči a uši.

Proto nadzvukové efekty zkoumal třeba tak, že si nechal střílet kulky kolem hlavy. Zároveň ale střely v letu fotografoval, takže ho plným právem můžeme zařadit mezi průkopníky balistické fotografie.

Z těchto zkoumání pak vzešlo takzvané Machovo číslo, které vyjadřuje poměr rychlosti pohybujících se objektů vůči rychlosti zvuku. Jeho jméno nese i Machův kužel, Machův úhel nebo Machův princip, podle něhož je setrvačnost těles dána gravitačním působením třeba i velmi vzdálené hmoty.

Mach přišel do Prahy poté, co vyhrál konkurz na místo řádného profesora na Fyzikálním ústavu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Podrobnosti jeho příchodu do metropole objasnila historička Emílie Těšínská z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

„Důvodem pro Machovo přihlášení do konkurzu mohlo být to, že na pražské univerzitě byl tenkrát již vybudován dobře zařízený fyzikální ústav, a to vědec ve Štýrském Hradci postrádal.“

Logo

Svou roli mohly hrát i vědecké tradice. „První Machovy práce se týkaly Dopplerova principu. A Christian Doppler tento princip formuloval v Praze. Mimo jiné zde v té době žil a působil i Jan Evangelista Purkyně, jeden z největších fyziologů té doby.“

„Mach na začátku své profesní kariéry v oboru fyziologie také bádal, zvlášť mu šlo o možnost fyzikálně vysvětlil některé fyziologické jevy. Přesun do Prahy byl také postup na akademickém žebříčku. Praha byla trochu výš než univerzita ve Štýrském Hradci, vyšší byl i plat,“ připomněla historička.

Dalším velkým přínosem Ernsta Macha je jeho historicko-kritický přístup k základům fyziky.

„Přistoupil k mechanice jako k první fyzikální disciplíně, kdy je patrná kritika Newtonovy představy absolutního prostoru a absolutního času, kterou tolik zdůrazňoval Albert Einstein jako jeden z důležitých impulsů pro vznik teorie relativity,“ potvrdila přínos Ernsta Macha historička Emílie Těšínská.

autoři: Tereza Burianová , oci
Spustit audio