Dokončení revitalizace Klementina v roce 2018 není dogma, uklidňuje náměstek

12. únor 2016

Možná až na tři roky omezí Národní knihovna své služby kvůli rekonstrukci historické budovy pražského Klementina. Nelíbí se to studentům ani akademikům. Budou se moci v nejbližších letech věnovat své práci, nebo budou muset na výzkum částečně rezignovat? Dokáže Národní knihovna i přes stávající rekonstrukci naplnit své poslání?

„Pokud se zavře Národní knihovna v rozsahu, jak bylo avizováno, do značné míry to znemožní odbornou práci nejen v literární vědě, ale i v jiných historických oborech,“ uvedl v pořadu Pro a proti ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Pavel Janáček.

Národní knihovna je jediné místo na světě, kde je k dispozici 80 % bohemikálního fondu. „Tyto materiály se nedají od diplomových prací výše nahradit nějako jinou knihovní institucí v republice.“

„Víme, že knihovna prochází rekonstrukcí, a loni se začalo proslýchat, že poslední fáze přinese radikální uzavření. Nevědělo se, jestli na rok nebo na tři roky, nebo kdy akce začne,“ připomněl Janáček.

Právě nedostatek informací přinutil ředitele k sepsání otevřeného dopisu. „Ten otevřel diskuzi, a v ní jsme dospěli k redefinici problému.“

„Celý plán s uzavřením na tři roky vycházel z toho, že rekonstrukce musí být dokončena roku 2018. Ale program, ze kterého je rekonstrukce financována byl ale od roku 2006 už několikrát prodloužen,“ připomněl Pavel Janáček.


Janáček: „Zatímco až dosud všechny plány a omezení byly vyvolávány potřebou dokončit rekonstrukci v podstatě nesplnitelném termínu do roku 2018, tak na poslední debatě jsme dospěli k tomu, že kriteriem je dokončit rekonstrukci tak, aby byla zachována kontinuita veřejných služeb Klementina, i kdyby to mělo být za hranicí roku 2018.“

Náměstek ředitele Národní knihovny pro knihovní fondy Hanuš Hemola souhlasí, že tři roky zavřené Klementinum by představovalo zásadní překážku pro badatele.


Hemola: „Náměstkyně ministra kultury na debatě poprvé řekla, že termín dokončení 2018 není dogma, a to byla nová informace i pro ředitele Národní knihovny. Teď víme, že stavbu můžeme takzvaně fázovat, tak jak jsme s tím počítali, když se šlo do revitalizace celého objektu.“

„Trochu se pohnuly ledy, a podle všeho, co máme teď k dispozici, se situace změnila, a my můžeme celý problém zjemnit,“ dodal zástupce knihovny.

Vedení knihovny si bylo už v počátcích vědomo, že ve dvou letech se nedá zrekonstruovat budova Klementina, zejména část nejvíce zatížená fondy a prostory pro služby.

„I proto to garantované minimum tří let působilo tak drasticky,“ vysvětlil Hemola.

Ten připomněl, jak k celé situaci došlo. „Knihovna se dostala v roce 2013 do téměř neřešitelné situace: to co bylo vyprojektováno, nebylo přijato památkovou péčí. Probíhající etapa byla neúměrně prodloužena asi o dva roky, takže se celý harmonogram změnil.“

„Teď jsme ve fázi, kdy je udělána nová architektonická studie, ke které se momentálně vyjadřují památkáři. Opět je tam dost problémů, a uvidíme na čem se shodneme, ale každopádně dnes je jasné, že půjdeme do jednotlivých fází stavby,“ slíbil radostnější výhledy uživatelům Národní knihovny Hanuš Hemola.

autoři: luv , oci
Spustit audio