Dobrovolníci v nemocnicích

21. září 2014
Za hranou
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dobrovolnické centrum Fakultrní nemocnice v Motole slaví 10 let a 16. 9. 2014 byla v prostorách dětské části nemocnice (naproti občerstvení) otevřena fotografická výstava k tomuto jubilejnímu výročí. Výstava potrvá do 15. 10. 2014.

Říká se jim dobrovolníci. Pro seniory a nemocné upoutané na lůžko jsou ale často posledním poutem s reálným světem za nemocničními zdmi. A pro řadu pacientů v léčebnách také prvními anděly na konci jejich životní cesty. David Šťáhlavský Vám nabízí porci lidské obětavosti za hranou standardní zdravotní péče…

Seznámíte se zdravými lidmi, kteří se věnují nemocným a většinou nemohoucím, jinak docela neznámým lidem. Dobrovolníci tráví v českých zdravotnických zařízeních nezištně svůj volný čas už 15 let. Co je přimělo překročit hranu tak rozšířené lhostejnosti a šířící se nevšímavosti? A co je vede k samaritánství k lidem, kteří se ocitli na hraně života?

Mezi prvními zdravotnickými zařízeními, kde se objevili dobrovolníci, byla Fakultní nemocnice Motol. Po pěti letech praxe tam také vzniklo dnešní Dobrovolnické centrum. O jeho provozu, náboru dobrovolníků a zásadách asistence se dozvíte od manažerky centra Renaty Vejdělkové a svými postřehy přispěla i asistentka pro canisterapii Marcela Braunerová.
Ani tentokrát jsme Vám nechtěli nabídnout odpovědi, ale spíše položit otázky, na které si musí odpovědět každý sám.

autor: dst
Spustit audio