Dinosauři dýchali jako ptáci

23. září 2010

Řada studií ukázala, že přímými předky dnešních ptáků byli theropodní dinosauři. Ti s nimi sdíleli nejen opeření a podobnou stavbu kostí, ale i způsob dýchání.

Moderní ptáci mají vysoce efektivní dýchací soustavu, ve které vzduch prochází průduškami do relativně malých plic. Na ně je napojeno devět vzdušných vaků, které zasahují i do dutých kostí. Ptačí plíce jsou zásobovány kyslíkem jak při nádechu, tak i výdechu. Je to způsobeno tím, že při nádechu jde většina vzduchu přímo do vzdušných vaků a do plic se dostane jen přibližně čtvrtina. Při výdechu tento spotřebovaný vzduch odchází z plic, do kterých se ovšem zároveň přesune čerstvý vzduch ze vzdušných vaků. Tomuto systému napomáhají určité anatomické zvláštnosti, například háčkovitý výstupek, označovaný jako processus uncinatus, který vyrůstá z většiny ptačích žeber.

Velociraptor

Teorii o tom, že dinosauři dýchali stejným způsobem jako ptáci, podporuje práce publikovaná v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Biologové a paleontologové z University of Manchester studovali anatomii několika druhů dravých dinosaurů raptorů - konkrétně Oviraptor philoceratops, Velociraptor mongoliensis a Microraptor zhaoianus. Zjistili, že na jejich žebrech se vyskytují stejné háčkovité výstupky, jako u současných ptáků. Skutečnost, že raptoři měli stejně výkonné dýchání jako ptáci, opět ukazuje, že šlo zřejmě o velice aktivní zvířata, která svou kořist pronásledovala rychlým během.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio

Věda na sítích

Obrázek
Věda On Air na Facebooku