Děti přísných rodičů mají sklon k obezitě

Italský list Corriere della Sera přinesl informace o vztahu mezi obezitou a striktní výchovou. Děti autoritativních a přísných rodičů mohou trpět některými poruchami, především obezitou. Uvádí to studie, v níž se analyzovaly formy výchovy u zhruba 37.000 kanadských dětí.

„Rodiče by měli věnovat pozornost svému přístupu k dětem. Jestliže zacházejí s ratolestmi až moc přísně, mohou být jejich potomci vystaveni nebezpečí, že budou trpět obezitou,“ uvádí epidemioložka Lisa Kakinamiová z kanadské McGillovy univerzity v Montrealu. Kakinamiová je spoluautorkou studie o vztahu mezi způsobem rodičovské výchovy a tendencí k obezitě u dětí od jejich narození do jedenácti let.

Tato studie prokázala, že chování otce a matky hraje zásadní roli i na fyzické úrovni dítěte. Ty děti, které žijí s velmi přísnými a autoritativními rodiči, jsou vystaveny většímu nebezpečí, že budou trpět nějakou chorobou, kupříkladu obezitou. A to o téměř 40 procent v porovnání s dětmi, které vyrůstají v rodině, kde vládnou citové vztahy, uvádí studie, na kterou upozornil italský deník Corriere della Sera.

Kanadští vědci sledovali děti od narození do jedenácti let. Zaměřili se hlavně na porovnávání dvou skupin. Tedy těch jedinců, jejichž rodiče zachovávali ve své výchově vyvážený vztah mezi citem a pravidly, k chování dětí zaujímali rozumný postoj, odměňovali je i trestali a dodržovali zdravý poměr mezi citem a přísností. Druhou skupinou byly děti, vyrůstající v rodinách, kde vládla přísná omezení a chybělo tam ovzduší citu a dialogu.

Šlo tedy na jedné straně o rodiny, kde se k dětem přistupovalo s citem a porozuměním, ale rodiče byli také připraveni stanovit jim určité meze, a na druhé straně rodiny, kde vládla přísnost a málo citu. Vědci potom srovnávali obě skupiny, přičemž měřili index tělesné hmotnosti všech účastníků studie a porovnávali rozdíly.

Zjistili, že skupina dětí ve věku od dvou do pěti let, jejichž rodiče byli zařazeni do sféry velmi přísných, vykazovala o 30 procent vyšší riziko obezity než druhá skupina s méně přísnými rodiči. Ve skupině dětí ve věku od šesti do jedenácti let vzrostlo toto riziko na 37 procent.

Ve studii se záměrně pracovalo pouze s údaji o různém způsobu výchovy a chování rodičů. Dětská obezita však závisí i na mnoha dalších faktorech, od výživy po genetickou výbavu přes rozsah fyzické aktivity, až po počet hodin strávených před televizní obrazovkou.

Zpracováno ze zahraničního tisku.