Děti před sexuálními predátory nějaký doklad o beztrestnost neochrání, myslí si předseda České rady dětí a mládeže

5. červenec 2022

Policie chce, aby každý, kdo chce pracovat s dětmi doložil, že v minulosti nespáchal mravnostní trestní čin na dítěti. Chrání české zákony dostatečně děti před sexuálními predátory, nebo potřebujeme jejich změnu? „Současná úprava zákonů by snesla další novelizaci tak, aby děti byly víc chráněny,“ uvádí v Pro a proti sexuoložka a soudní znalkyně v oboru psychiatrie a sexuologie Petra Sejbalová.

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček považuje současnou legislativu za dostačující. „Odpovídá právnímu prostředí, ve kterém se nacházíme. Ale navrhované řešení není efektivní, a to soudím i na základě zahraničních zkušeností.“

Kdybychom chtěli zákonem zamezit násilí na dětech, tak to nejsme schopni v praxi realizovat.
Aleš Sedláček

„Za co všechno budeme práci s dětmi zakazovat? Navíc práce s dětmi a mládeží není nikde definována, je to obrovsky široký pojem. Kdybychom chtěli zákonem zamezit násilí na dětech, tak toho v praxi nejsme schopni dosáhnout. Jaký orgán by všechny kontroloval?“ ptá se předseda Sedláček. 

Pachatel s diagnostikovanou pedofilií by neměl pracovat s dětmi, protože jeho schopnosti ovládání jsou snížené.
Petra Sejbalová

Čtěte také

Podle něj zkušenosti Slovenska s obdobným opatřením nepřinesly zlepšení. „Také v Bavorsku to mělo spíš negativní efekt, protože organizace to přestaly řešit. Když tam někoho v 17 letech chytli s marihuanou, nemůže dalších deset let pracovat s dětmi, což ale ke zmenšení počtu těchto případů nevede.“

Sexuoložka upozorňuje, že ti, kteří už spáchali trestný čin a byli odsouzeni - tedy neovládli své nutkání a dopustili se pedofilní delikvence –, mají vyšší riziko recidivy. „Nehovoříme o pedofilech, kteří žádný trestný čin nespáchali.“

Pedofil a dítě?

„Pachatel s diagnostikovanou pedofilií by neměl pracovat s dětmi, protože jeho schopnosti ovládání jsou snížené. Je to podobné, jako když vyléčeného alkoholika dáte pracovat za výčep do restaurace. To objektivní nutkání získat alkohol tam neustále bude a člověk neustále musí překovávat chuť se napít,“ vysvětluje Sejbalová.

Čtěte také

Komu by takový člověk svou bezúhonnost dokládal, ptá se dále předseda. „Kdyby si založil spolek nebo se stal jeho členem, tak vlastně jen sám sobě. Už dnes je ale účast na táboře soukromoprávní akt, takže rodič i organizátor mají právo se dohodnout na všech podmínkách, včetně bezpečí dětí.“

„Navrhované opatření je slabé a žádnou skutečnou ochranu nepřináší. Když se bude člověk chtít dostat do kontaktu s dětmi, udělá to i přes všechny zákazy. Důležitější je informovanost na straně rodičů, organizací, které pracují s dětmi a mládeží a pak systematická práce s dětmi, aby dokázaly rozpoznat chování, které vybočuje z normy,“ věří Aleš Sedláček.

Čtěte také

Soudní znalkyně je ale přesvědčena, že bude-li zákaz práce s dětmi bude dozorován nějakou institucí, vytvoří tlak na osobu trpící pedofilií, která by pak věděla, že je objektivně kontrolována a své chování by regulovala.

„Ale ano, lidé jsou různí a přes různé i soudně dané zákazy mohu tato pravidla cíleně porušovat. Ale někteří zase ne,“ konstatuje variabilitu jednotlivých osobností sexuoložka Petr Sejbalová.

Celé Pro a proti Karolíny Koubové najdete v audiozáznamu.

Spustit audio

Související