Dějiny brainwashingu jako myšlenkové převýchovy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Telepatie a čip v mozku

Brainwashing – česky vymývání mozků – je pojem, který zavedl americký novinář a zpravodajec Edward Hunter v roce 1950 v době Korejské války.

Druhá část pořadu: 

Jižní Korea byla tehdy napadena tou severní, komunistickou, OSN vyslalo do země mnohonárodnostní síly, a zvláště Američané a Britové si začali u svých zajatých a posléze propuštěných vojáků všímat velmi znepokojivého jevu: zajatí vojáci byli indoktrinováni komunistickou ideologii a tato indoktrinace v řadě případů přetrvávala ještě dlouho po jejich návratu domů.

Tehdy mediálně popularizovaný a západní společností s obavou sledovaný jev byl ovšem – zejména ze strany zpravodajských služeb a armády – podroben utajenému zkoumání odborníků, kteří došli k řadě velmi zneklidňujících zjištění.

Brainwashing vs. převýchova

Pojem brainwashing je vlastně nepřesným překladem čínského spojení xi-nao, místního hovorového pojmu pro oficiální dobovou terminologii v komunistické Číně, která by se dala přeložit spíše jako „reforma smýšlení“, případně „myšlenková převýchova“.

Dodnes se ovšem řada odborníků brání užívání konceptu brainwashingu s tím, že se tento termín dá vyjádřit standardními pojmy z oblasti sociální psychologie.

V zásadě se dá říci, že politický brainwashing totalitních režimů, kterým se budeme převážně zabývat, má dvě podoby – evropskou a asijskou – a každé z nich bude věnován jeden díl našeho pořadu. Vedle popisů výslechových a vězeňských mechanismů zazní i konkrétní příběhy těch, kteří byli brainwashingu dlouhodobě či intenzivně vystavěni. To vše pak zasazeno do historických, politických i psychologických souvislostí.

Přestože je hlavním tématem brainwashing prováděný totalitními režimy na vlastních občanech, povšimneme si v pořadech i určitých přesahů do dalších oblastí, jako jsou destruktivní kulty, multi level marketing, reklama, manipulace v rodině, syndrom zavrženého rodiče ad. Z literárních reflexí tohoto jevu pak uvedeme ukázky z románů Mandžuský kandidát Richarda Condona a 1984 George Orwella.

Ve dvoudílném pořadu zazní reprodukované dokumenty, názory zahraničních a domácích odborníků i autentické příběhy. Hovoří historik Jaroslav Cuhra a religionista a odborník v oblasti sekt a nových náboženských směrů Zdeněk Vojtíšek.

Spustit audio
autor: Pavel Hlavatý

Odebírat podcast

Související