Daniel Kroupa: Obrana jako téma českého předsednictví Evropské unie

12. duben 2022

České předsednictví v Radě Evropské unie je přede dveřmi a naše příprava na ně v plném proudu. Začíná v červenci a je těžké říct, jestli do té doby skončí ruská válka proti Ukrajině a Západu. Mír je velmi nepravděpodobný a jediné, v co můžeme doufat, je příměří či alespoň zastavení palby.

Podle jedné staré definice válka, i když se právě nestřílí, trvá do té doby, dokud jsou znepřátelené strany odhodlány rozhodovat silou. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by své odhodlání nebo sílu ztrácely.

Čtěte také

Ve válce se ovšem často rozum podřizuje logice síly, která je nevypočitatelná a nepředvídatelná. Musíme tedy počítat s tím, že se může stát cokoli, což je pro politiku značně nekonformní situace.

Z toho plyne, že čeští politici to mírně řečeno nebudou mít snadné. Protože Rusko nás označuje za nepřátelský stát, lze předpokládat, že nebude mít velkou ochotu vést diplomatická jednání s Evropskou unií, pokud budou vedena našimi politiky. Jeho strategií v této oblasti je snaha rozbíjet jednotu Unie, vybírat si, s kterým členským státem jednat bude a s kterým nikoli.

Úlohou českého premiéra naopak bude udržet evropskou jednotu a dosáhnout toho, aby proti Ruské federaci Evropská unie vystupovala jako jednotný celek. Teprve pak může projevit svou sílu, které jediné náš protivník rozumí. I když půjde jenom o takzvanou měkkou sílu.

Přicházíme o falešný pocit bezpečí

Sotva si lze v této chvíli představit, že by mezi hlavními tématy českého předsednictví chyběla obrana Evropy. Nemluvme nyní o evropské armádě, o které se občas zmiňuje francouzský prezident Emmanuel Macron a která je stále cílem vzdáleným za modrým obzorem.

Čtěte také

Reálnou zárukou naší bezpečnosti je Severoatlantická aliance, v níž zbraněmi schopnými čelit těm ruským disponují jenom Spojené státy. Proto se naše úvahy musí soustředit na otázku, jak může Evropská unie přispět k budování evropského pilíře NATO, aby v případě, že Američané budou zaměstnáni na opačném konci světa, dokázal ubránit naše území.

Podle některých vojenských expertů je především třeba navýšit v členských státech výdaje na obranu, netříštit inovační potenciál tím, že každý vyvíjí to, co někdo jiný už vyvinul a výrazně zefektivnit stávající a funkční mechanismy vojenské spolupráce nazývané PESCO.

Konkrétními kroky pak musí být vyšší unifikace vojenské výzbroje a odpovídající civilní infrastruktury, společný výcvik zaměřený na nejnebezpečnější scénáře, který bude financován z rozpočtu Unie, sjednocený systém vzdělávání vojenských profesionálů a financování z rozpočtu Unie společného výzkumu, vývoje a výroby nových zbraňových systémů.

Daniel Kroupa

Nejsem odborníkem v této oblasti, a proto mluvím jenom o tom, co pochopí i laik. Je jistě řada dalších věcí, které by bylo třeba učinit, které měly a mohly být uskutečněny dříve. Nestalo se tak proto, že evropské politické elity žily falešným pocitem bezpečí. O ten ale nyní přicházejí a bylo by neomluvitelné, kdyby se naši politici v předsednické roli Evropské unie nepokusili tato opatření prosadit.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio