Další výjimečný nález z Vyškovska: Neobvyklý hrob starší ženy a dítěte

10. duben 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostrový hrob s milodary

Archeologové vykopali ve vyškovské průmyslové zóně výjimečný nález: kostru ženy ze starší doby bronzové, která v hrobě objímá dítě. Takto pohřbená těla z té doby čeští experti zatím neviděli. Více o objevu v Magazínu Leonardo hovořila archeoložka Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

„Na dně zásobní jámy na potraviny byli pohřbeni dva lidé: žena, která v náručí držela dítě. Věk ženy antropolog odhadl na 40 až 45 let, dítě v náručí mělo přibližně 3 roky,“ uvedla odbornice.

Pohřby do sídlištních jam byly poměrně časté, v podstatě na každém starobronzovém sídlišti je nějaká zásobní jáma na potraviny, a v ní jsou pohřbeni lidé. „Často jsou tam ti lidé jen pohozeni, takže tam neurovnaně leží.“


„Žena nebyla ve věku matky, z tehdejšího pohledu už to byla starší žena. Takže se přikláníme k variantě, že by to mohla být spíš babička.“

„V některých případech sice těla i pietně uložili, naaranžovali, ale tento vyškovský nález je právě zajímavý tím, že si dali obrovskou práci s aranžováním dvou pohřbených těl. Žena byla do jámy uložena v jakémsi polosedě, v náručí měla dítě,“ upřesnila archeoložka.

Tyto dvě kostry jsou velmi vhodné ke zkoumání vzájemné příbuznosti. „Jsme v kontaktu s laboratoří ve Vídni. Tam ze zubních vzorků obou pohřbených získají mitochondriální DNA, ze které budou schopni určit vzájemnou příbuznost dvou pohřbených.“

V době, ze které nálezy pocházejí, žili lidé v zemědělských sídlištích s nadzemními domy kůlové konstrukce. „Tyto domy byly obklopeny jámami s různými funkcemi, včetně zásobních, také jim říkáme sklípky, měly tvar vaku a sloužily na ukládání potravin jako obilí a podobě.“

„Mimo sídliště existovala pohřebiště, tam byly mrtví pohřbíváni do obdélníkových jam o různých velikostech. Leželi v nich pohřbeni ve skrčené poloze na boku, obklopeni byli milodary. V některých hrobech se našly už i pozůstatky rakví z vydlabaných kmenů stromů.“


„Tento nález je zajímavý tím, že těla ležela na dně jámy, ale byla zasypána naráz, a jáma dál nebyla používána.“

Na tomto konkrétním nálezu je zajímavý i další detail. Obvykle pohřeb v kónické zásobní jámě užší u otvoru a širší u dna probíhal tak, že byla těla postupně zasypávána materiálem, běžným odpadem.

Vědci teď čekají na podrobnější antropologický posudek, který určí možné zdravotní problémy ze zubů a kostí. „Kostry ale nejsou v dobrém stavu. Byly rozpadlé, přisuzuji to tomu, že původní pole byl intenzivně hnojeno, a zemědělská chemie dokáže kostry velmi silně poškodit až zničit.“

„Veškeré nálezy včetně kosterních pozůstatků budeme předávat do místně příslušného krajského muzea, v tomto případě to bude Muzeum Vyškovska,“ shrnula Blanka Mikulková.

autoři: jkl , oci
Spustit audio