Dálnice D8 bude v provozu v roce 2016. Chybějící úsek stojí ročně 7 lidských životů

27. duben 2015

Stavba dálnice D8 přes České středohoří pokračuje. A to i přes některé komplikace. Problematický a diskutovaný sesuv, ke kterému došlo před dvěma roky, pomalu mizí.

Dělníci pracují na odvodnění rizikového území. Stavbaři pokračují na stavbě důležité a komplikované mimoúrovňové křižovatky v Řehlovicích na Ústecku. Tam je může zdržet vyřešení problematického podloží v jednom z budoucích úseků dálnice.

Jako termín dokončení a zprovoznění dálnice D8 je uváděný konec roku 2016. Podle odborníků se cesta z Prahy do Ústí nad Labem a dál do Německa zkrátí o 20 minut. Takovou úsporu přinese dostavba chybějícího úseku, který má pouhých 16 kilometrů. Velká část chybějící dálnice je přitom téměř dokončená.

František Zukerstein stojí na velké hromadě na stavbě mimoúrovňové křižovatky na stavbě dálnice D8 u Řehlovic. „Je to materiál ze sesuvu, který je vhodný pro nahrazení kubatur z řehlovického zářezu. Je to kamenitý únosný povrch. Budeme z toho tvořit násypy a rampy pro budoucí uspořádání křižovatky.“

Potíže časového charakteru

Díky sesuvu se na stavbě ušetřila třetina materiálu, který by se sem musel dovézt. Při pohledu na stavbu mimoúrovňové křižovatky je vidět, že během roku zřejmě dojde ke změně uspořádání dopravy.

„V polovině roku počítáme s převedením dopravy z původní trasy propojení D8 a R63 na rampu a na objekty 218, 251 tak, abysme mohli pokračovat s úpravou dopravního prostoru v levé části čtyřproudové komunikace křižovatky R63 a D8, 806.“

Stavbaři dál pokračují s dostavbou dálnice D8 přes České středohoří. Aktuálně finišují práce na první části likvidace sesutého svahu

Hrubá stavba jde poměrně rychle. „Mechanismy mají velkou výkonnost, když se vám rozbije jeden buldozer, je okamžitě nahraditelný. Horší to bude s dodělávkami a s detailními prácemi, jako jsou kabeláže, oživení celé dálnice, protože dálnice má vysokou inteligenci. A s tím můžou být potíže časového charakteru.“

Ze stavby řehlovické křižovatky se František Zukerstein přemístil do místa budoucího mostu mezi tunely Radejčín a Prackovice. Na diskutovaném sesuvu došlo v červnu 2013 k pohybu půl milionu kubíků zeminy. „První etapa jsou zemní práce pod lomem a vytvoření odvodňovacího systému, který bude odvádět povrchové vody z prostoru sesuvu do Labe.“

Vybudování odtokového kanálu ve svahu ke kamenolomu je otázkou pár měsíců. „V prostoru ne zcela stabilní geologie se provádí úpravy původního projektu. Někde koncem května, v průběhu června, bychom mohli s první etapou být hotovi.“

Zdržení může způsobit špatné podloží

Druhá etapa je záležitostí výběrového řízení. I přesto je svah stále monitorován. Jsou vidět všude sondy. „Geodetické měření sesuvu ukazuje, že sesuv je dočasně uklidněný. Čelo sesuvu nevykazuje žádné pohyby. S ohledem na vývoj počasí a na vývoj srážek musíme být obezřetní, aby nedošlo k neočekávanému pohybu zemin a hornin.“

Vysvětluje František Zukerstein, který má dostavbu dálnice na starosti. Plánovaný termín dokončení D8, tedy konec příštího roku nezávisí tolik na sesuvu nebo problematickém mostu mezi tunely Radejčín a Prackovice.

Stavbaři dál pokračují s dostavbou dálnice D8 přes České středohoří. Aktuálně finišují práce na první části likvidace sesutého svahu

Zdržení může způsobit 800 metrů dlouhý úsek budoucí dálnice u Řehlovic, u kterého se musí kvůli špatnému podloží změnit projekt. Dostavbu dálnice můžou zdržet také limity víceprací u veřejné zakázky.

„První je veřejnoprávní proces a napadení stavebních povolení. Druhá záležitost je, že tahle ta stavba byla započata před mnoha lety. Podle dnešní verze zákona o veřejných zakázkách a všech souvisejících předpisů se dostáváme na limit víceprací,“ vysvětlil při návštěvě sesuvu na stavbě dálnice D8 ministr dopravy Dan Ťok.

Jiří Ušák, velitele dopravní policie Ústeckého kraje, má informace o praktickém silničním provozu. Rizika objízdných tras nedokončené dálnice D8 jsou podle něj značné. „Dlouhodobým zjišťováním víme, že chybějící úsek mezi Ústím a Řehlovicemi a Lovosicemi, těch 16 kilometrů, je zhruba sedm lidských životů každý rok.“

autoři: bach , sch
Spustit audio