Členství cizinců v politických stranách? Aneb cizinec není našinec.

20. duben 2013
Zaostřeno na cizince

Členství cizinců v politických stranách je ne příliš známé a ve spektru těch, které patří k politické participaci, jistě nejméně veřejně frekventované téma. Což ovšem neznamená, že se v životě neobjevuje. Jak se vlastně cizinci mohou účastnit politického života? Jaké limity jim nastavuje česká společnost a stát?

Cizinci pocházející z takzvaných třetích zemí tj. ze zemí mimo EU nemají například žádné volební právo, ani možnost stát se řádnými členy politických stran. Na situaci nic nemění to, že mnozí už získali trvalý pobyt u nás a že se úspěšně integrují do nejrůznějších oblastí společenského života. Na rozdíl od nich „Euroobčané“ tj. cizinci ze zemí EU, pokud mají trvalý pobyt i tady mohou volit a být zvoleni v komunálních volbách a do Evropského parlamentu. O členství v politických stranách se jim zatím také může jen zdát. A to „oslabuje jejich právo být volen oproti občanům ČR. Dostávají do ruky nejméně o jeden nástroj – politickou stranu – méně.“

Nemožnost cizinců vstoupit do politických stran jaksi ospravedlňuje zákon č. 424/1991 Sb., podle kterého č lenem strany může být jen občan České republiky starší 18 let. Proč se tato podmínka tak vytrvale udržuje od roku 1991 na legislativním nebi a proč je právě partaj nedosažitelným vrcholem politické participace? Další otázkou je, jestli politické strany mají zájem změnit úpravu starou 22 let?

Téma členství cizinců v politických stranách v těchto dnech oprášila pražská pobočka Masarykovy demokratické akademie veřejnou debatou. V ní mimo jiné zaznělo, že politická scéna v České republice je uzavřená do sebe. „Kdyby byl nějaký nový vliv, kdyby přišli noví lidé s jiným pohledem na svět a politiku, mohlo by to možná vést i k nějakému zlepšení celkové situace.“ Ne každý cizinec prožívá integraci do české společnosti jen jako možnost pracovat, bydlet a seznámit Čechy s uměleckými nebo kulinářskými tradicemi své země. Jsou i tací, kteří si myslí, že veřejný a politický život není exkluzivním právem jen českých občanů. A nejen proto je žádoucí zaostřit naši pozornost i na jejich členství v politických stranách.

O tématu v pořadu mluví JUDr. Petr Kolman, který přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, německý historik Thomas Oellermann - člen pražské pobočky SPD, europoslanec za ODS Milan Cabrnoch, místopředseda strany TOP09 Marek Ženíšek, předseda Strany zelených Ondřej Liška, MUDr. a Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie.

Spustit audio