Civilizace: Když se kácí les…

03304929.jpeg

Pohledy na průběh koncilu v Kostnici mohou být různé. Záleží především na optice člověka, kterého si k našemu „experimentu“ vybereme.

Staré rčení o létajících třískách při kácení lesa může napadnout i vás, pokud se na koncil v Kostnici podíváte očima císaře Zikmunda Lucemburského. Na samém počátku chtěl vyřešit to, co se jeho předchůdcům i současníkům nepodařilo – papežské schizma. V době mistra Jana nastalo něco, co si nikdo nedokázal ani představit – trojpapežství. Právě tuto situaci chtěl nový císař Zikmund svoláním koncilu na neutrální půdě vyřešit. Více už se dozvíte z příspěvku Magazínu Leonardo Civilizace od prof. Františka Šmahela.

Jan Hus a husitství

Česká společnost vnímá mistra Jana Husa stále především očima předešlého režimu. Tuto zkušenost během posledních 20 let získal z přednášek i pamětních knih Husova muzea v Kostnici také PhDr. Jan Kalivoda z FF UK, který působí jako předseda Společnosti Husova muzea. Faktem zůstává, že osobnost mistra Jana Husa je stále důvodem k zamyšlení i diskuzím, které můžete sledovat také na speciální webové stránce, kde vám budeme v průběhu letošního roku nabízet reportáže, příspěvky i záznamy přednášek, které se mistra Jana i husitství týkají.