Cílem se stala faktická nezávislost země aneb Jak vznikalo Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS)

25. červen 2021

V listopadu 1989 vznikla v tehdejší ČSSR dvě široce rozkročená opoziční hnutí: Občanské fórum (OF) v českých zemích a Veřejnost proti násilí (VPN) na Slovensku. Oba subjekty po vítězství ve svobodných volbách v roce 1990 stanuly v čele koalic ve federální i obou republikových vládách.

Na počátku roku 1991 se pak obě hnutí začala štěpit. Tím však podobnost mezi nimi končí. Zatímco Občanské fórum se nakonec rozdělilo na několik subjektů.

Ty hlavní byly Občanská demokratická strana, Občanská demokratická aliance a Občanské hnutí, které minimálně spoluvytvářely polistopadové změny a pracovaly na obnově demokracie v politické a kapitalismu v ekonomické sféře.

Čtěte také

Situace na Slovensku byla ovšem daleko složitější a konflikt uvnitř Veřejnosti proti násilí výrazně vyhrocenější.

Nejprve se uvnitř VPN zformovala platforma Za demokratické Slovensko (ZDS). V jejím čele stál Vladimír Mečiar, muž, který se nejprve za VPN stal v těsně polistopadovém období ministrem vnitra, po volbách v červnu 1990 pak předsedou slovenské vlády.

Poté, co se mu nepodařilo ovládnout celou VPN a po založení platformy ZDS, byl odvolán z funkce slovenského premiéra. Následoval odchod platformy z VPN a založení Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), jehož registrace proběhla v květnu a ustavující sněm pak v červnu 1991.

HZDS a národnostní otázka

Hnutí výrazně akcentovalo národnostní otázku, postupně se stavělo proti polistopadovým procesům, jako například privatizaci. Spolupracovalo s postkomunistickými a nacionalistickými subjekty.

Cílem se v první fázi existence hnutí stala faktická nezávislost Slovenska a pozastavení či přímo odmítnutí řady ekonomických i politických reformních kroků.

Čtěte také

V pořadu zazní ukázky z projevů Vladimíra Mečiara z března a dubna 1991, dále důležité pasáže z veřejné diskuse, kterou tehdy se studenty vedli sociologové a politici Fedor Gál a Martin Bútora – ti v této době stáli v čele VPN.

Situaci kolem formování platformy ZDS komentoval ve vybrané ukázce také Jozef Bakšay, československý ministr zahraničního obchodu za VPN. Další zařazené pasáže pak pocházejí od různých slovenských i českých komentátorů.

Z další historie HZDS jen velmi stručně: v roce 1992 vyhrálo na Slovensku volby a Vladimír Mečiar se znovu stal slovenským premiérem. V této funkci se výrazně podílel na rozdělení Československa. Předsedou vlády byl – s krátkou přestávkou – až do roku 1998 (jeho koaličními partnery byli nacionalisté a postkomunisté).   

Poté bylo HZDS osm let v opozici a součástí slovenské vládní koalice bylo ještě v letech 2006-2010, to už ale jako marginální politický subjekt. Následně se už do slovenského parlamentu nedostalo a v roce 2014 zaniklo. Vladimír Mečiar byl po celou dobu existence HZDS jeho jediným předsedou.

autor: Pavel Hlavatý

Související