Cíl EU v péči o děti do tří let je nepřímý nátlak na růst zaměstnanosti matek, soudí senátorka Chalánková

21. prosinec 2022

Senátoři z podvýboru pro rodinu nesouhlasí s doporučením ministrů EU, aby se téměř polovina dětí mladších tří let účastnila předškolního vzdělávání a péče. Hrozí, že stát bude tlačit na rodiče, aby nastoupili do práce na úkor dětí?

„Tzv. barcelonské cíle jsou jedním z nástrojů slaďování rodinného a profesního života. Můžeme se na ně dívat pozitivně, ale musíme se také dívat na zvyklosti v České republice,“ uvádí v Pro a proti poradkyně ministra práce a sociálních věcí, místopředsedkyně KDU-ČSL a bývalá senátorka Šárka Jelínková.

Čtěte také

Nezávislá senátorka, pediatrička Jitka Chalánková aktuální znění dokumentu i postoje české vlády k němu nepodporuje. „Rodiče dětí do tří let by měli mít možnost svobodné volby. EU nám sociálním inženýrstvím nesmí nařizovat, jak organizovat péči o malé děti.“

„Především aby nebyla péče o děti doma nějakým způsobem, například finančním, diskriminována oproti tomu, když maminky půjdou do práce a děti jsou pak umístěny v jeslích,“ dodává Chalánková.

Doporučení Rady je právně nezávazné a umožňuje provádění s ohledem na vnitrostátní postupy a zvyklosti.
Šárka Jelínková

Jde jen o doporučení Rady EU, připomíná poradkyně. „Je právně nezávazné a umožňuje provádění s ohledem na vnitrostátní postupy a zvyklosti. Ale Česko má dnes problém umístit i tříleté děti do mateřských školek, je potřeba proto rozšířit možnosti svobodné volby rodičů si vybrat, jak chtějí uplatňovat péči o děti.“

Šárka Jelínková, senátorka za KDU-ČSL

„Ona nezávaznost toho doporučení je nepřímá. Je spojena s finančními toky, které by z evropské úrovně šly na investice i provoz předškolních zařízení,“ vysvětluje senátorka. „Bude sledována také zaměstnanost maminek a umisťování dětí. A právě tento nepřímý tlak znevýhodňuje péči doma.“

Unie porušuje princip subsidiarity a formuluje, jak mají rodiny vychovávat své děti, protože nepřímý nátlak tam může být.
Jitka Chalánková

Jelínková ujišťuje, že ke znevýhodnění rodin s dětmi nedojde. „KDU-ČSL podporuje rodiny s dětmi a nedovolíme ztrátu podpory domácí péče o děti. Navíc Česko svými kvalitativními dodatky stran finanční a místní dostupnosti těchto služeb v evropském doporučení ještě změkčuje požadavek barcelonských cílů.“

MUDr. Jitka Chalánková (BEZPP)

„Sjednocovat tuto politiku pro celou EU právě přijetím barcelonských cílů je nesmyslné. Víme, že u nás se požadavky na umístění dětí do předškolních zařízení výrazně liší už jen dle regionů. Statistika ministerstva práce a sociálních věcí navíc uvádí, že až přes 80 procent rodin si představuje péči o malé děti v rodině nebo aspoň v rodinném prostředí,“ tvrdí Chalánková.

V Česku je hluboce zakořeněna preference péče o malé děti v domácím prostředí, potvrzuje poradkyně. „Ale doba se mění, mění se trh práce i ekonomická situace rodin. Jako stát bychom měli reagovat na tyto změny i pracovat s preferencemi rodin, které nikdo žádným násilným způsobem nechce měnit.“

Čtěte také

„V naší legislativě už neexistují takzvané jesle. Dnes máme dětské skupiny, které jsou vůči dětem i rodičům vstřícnější. Chystá se také novela sousedských dětských skupin, tedy možnosti hlídání u registrované poskytovatelky péče v sousedství. Takže děláme vstřícné kroky, které berou ohledy na potřeby českých rodin,“ shrnuje Šárka Jelínková (KDU-ČSL).

Senátorce vadí, že se vše probíralo na úrovni EU tzv. tichou cestou. „Náš výbor tak nestačil zareagovat a dodat doporučení ministrovi práce a sociálních věcí. Unie zde porušuje princip subsidiarity a formuluje nám, jak mají rodiny vychovávat své děti, protože nepřímý nátlak a směřování do zaměstnání tam může být,“ kritizuje Jitka Chalánková.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška.

autoři: Lukáš _Matoška , oci
Spustit audio

Související