Chytré mobilní telefony jako největší detektor kosmického záření na světě

3. listopad 2014

Vědci z různých výzkumných zařízení chtějí zjistit, jak je možné z mobilních telefonů vybavených kamerami vyrobit poměrně snadno detektory kosmického záření. Spojená síla tisíců nebo milionů podobně upravených mobilů pak může dát dohromady prakticky největší detektor na světě.

Svým způsobem je tato procedura podobná rozšířenému dobrovolnickému programu SETI@Home, který slouží k analýze radiových signálů z vesmíru, za účelem hledání signálů mimozemských civilizací. Uživatel si stáhne ze serveru speciální aplikaci a jeho počítač či mobil pak začne jakoby „na pozadí” pracovat pro vědecké účely. V případě detekce kosmického záření tato metoda využívá faktu, že kamery v mobilech jsou schopny registrovat nejen fotony, ale také některé elektricky nabité částice přilétávajícího kosmického záření, například elektrony nebo miony. Kontakt s takovou částicí vyvolá v elektronice kamery specifickou reakci, kterou aplikace může zanalyzovat, a náš mobil pak k této události vyšle data a informaci o své geografické poloze příslušné vědecké instituci.

Proč si vědci nevystačí se svými specializovanými detektory částic? K dokonalému pokrytí a detekci proudu částic, které se střetávají se Zemí, je potřeba obrovská plocha a velké množství detektorů. Například vzácné vysokoenergetické částice kosmického záření, zpravidla protony nebo jádra atomů, se při střetu s atmosférou Země rozpadají na ohromné množství částic s menší energií. Tomuto jevu se také říká „sprška kosmického záření”. Spršky částic se ovšem velmi rychle rozlétávají a pro jejich dostatečnou detekci potřebujeme pokrýt detektory obrovskou plochu. Vybudovat tak velkou síť speciálních vědeckých detektorů by ale bylo velmi drahé. A proto zde nastupuje síť mobilů, vybavených aplikací pro analýzu průletů částic kosmického záření jejich kamerou.

Kamera smartphonu

Vědci z Kalifornské univerzity v Irvinu pro tento účel vyvinuli aplikaci s názvem CRAYFIS (Cosmic Rays Found in Smartphones, existuje pro platformy Android a iOS). Druhý tým, který pracuje při Wisconsinské univerzitě, přišel s podobnou aplikací, nazvanou DECO (Distributed Electronic Cosmic-ray Observatory, zatím existuje jen pro Android). Čím více lidí si tyto aplikace nainstaluje do svých mobilů, tím více dat z nich fyzikové získají a tím větší bude přínos pro vědu o kosmickém záření. V případě výrazného objevu v této oblasti bude uživatelům mobilů, které se na objevu budou podílet, poděkováno ve vědeckých článcích.

Zdroje: Geek.com, Gizmodo, UCI, UCI - CRAYFIS, Phys.Org, WIPAC - DECO

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio