Chybou kultu humanismu je, že považuje lidi za sobě rovné, kritizuje politolog Tomský

26. listopad 2015

Do Evropy přišlo nejméně půl milionu migrantů a starý kontinent se zmítá v obavách. Pařížské útoky situaci ještě více eskalovaly. Mnozí sice apelují na lidskost, jednotu a humanitní ideály, ale skeptiků přibývá.

Podle politologa Alexandera Tomského je humanismus nesmysl. Dojede Evropa na humanismus, jak tvrdí, anebo jej dnes potřebujeme víc než dřív?

„Humanismus je politické náboženství,“ uvedl v pořadu Pro a proti Tomský. „A z něho se politika Evropské unie snaží odvodit veškeré své konání. Že to nefunguje, vidíme dnes na první pohled,“ pokračoval.

Politolog považuje humanismus za chybný kult. „Lidé si pletou morálku s kultem humanismu,“ soudí.

Důsledkem je podle Tomského to, že uznáváme lidstvo jako naprosto sobě rovné. „Jako by si všichni lidé byli rovni. Lidé si v něčem rovni jsou, ale ne ve všem,“ tvrdí.

„Chyba je v tom, že uctíváme lidstvo jako takové, že jsme lidství zbožštili," konstatoval politolog.


Tomský: „Máme zcestný antropocentrismus, a z něho se snažíme vyvodit politiku, a to je ta katastrofa těch migrantů. A to nejde, někde je hranice. A je první a poslední ctností politiky, aby ji chránila, ale ona ji nechrání. Máme pořád ideologii otevřených dveří, protože je jen jedno smíšené lidstvo.“

Bývalý slovenský ministr kultury Ladislav Snopko je přesvědčen, že chovat se podle jakýchkoli centrálních idejí, které se mění na ideologie, je cesta do pekla.


Snopko: „Miluj bližního svého jako sebe samého je jeden ze základních kamenů naší civilizace. A vy tvrdíte, že naše civilizace je špatná, protože má v sobě tento základní kámen. Bohužel, ideál tohoto výroku nikdy nenaplníme, ale to neznamená, že je špatný. To jen znamená, že o něj musíme usilovat. Někomu se to daří více, někomu méně.“

„Žili jsme 44 let v myšlení, které si osobovalo právo přes jakousi objektivní realitu řídit naše vnitřní, intimní životy,“ připomněl politik.

Ten humanismus definuje zcela odlišně než Tomský: jako imperativ k následování nedosažitelného cíle vzájemného respektování ostatních bytostí.

„Humanismus, jak ho cítím já jako Evropan a křesťan, je definovaný jako snaha, která se samozřejmě ale nedá nikdy naplnit, vycházet s jinými lidmi, se kterými žijeme, způsobem, který jim co nejméně ubližuje, a očekávat, že oni budou vycházet ze stejného principu,“ vysvětlil Ladislav Snopko.

autoři: luv , oci
Spustit audio