Chtěli mě dvakrát dostat do zvláštní školy, říká zástupce náměstkyně Sekce pro lidská práva

8. duben 2016

Dnes je David Beňák zástupcem náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády a člen ČSSD. Na 8. dubna také připadá Mezinárodní den Romů. Proč problémy Romů stále přetrvávají? Daří se zmírnit diskriminaci české společnosti vůči Romům?

„Když nastoupím do dopravního prostředku a nemám na sobě oblek, tak je vidět, že si pasažéři hlídají věci,“ říká v úvodu Interview Plus.

V každodenním životě se setkává s předsudky, zažívá je i v profesní rovině? „Po své šestnáctileté kariéře ve veřejné správě ne, ale když jsem nastupoval, tak ten pocit jsem měl hodně silný – že okolí ode mě očekává víc, že musím dokázat, že toho umím víc, abych si zasloužil tam být. A to mi jako mladému Romovi hodně vadilo. Ale pochopil jsem, že tam jiná možnost není, takže jsem tu hru hrál dál.“

Ve výčtu lidí, kteří pro něj byli tzv. významnými druhými a ovlivnili jeho osobní život, uvádí svou matku.


Strategie romské integrace do roku 2020 (2015): Podle stávajících odhadů se s tíživými a vyhrocenými problémy sociálního vyloučení potýká kolem 80 - 100 tisíc Romů, což představuje asi třetinu z celkového počtu Romů žijících v ČR.


I já jsem byl v 86 roce předmětem snahy tehdejšího systému školství mě dostat do zvláštní školy, a to dvakrát. A bohužel ta realita, kterou já jsem zažil, tuhle realitu zažívali romské děti dalších dvacet let. Davida Beňák (ČSSD)

„Je to komplex věcí, které se děly v minulosti a ta současná společnost si jaksi odžívá ten dopad,“ říká Beňák k problémům, které zažívá v ČR velké množství Romů.

„Začalo to na začátku šedesátých let, kdy se masivně rozvinulo zvláštní školství – spadlo do něj až 60 % romské populace. A tihle lidé jsou nyní v produktivním věku nebo jsou to potomci v druhé generaci. A tam došlo k přechodu představy o tom, co je hodnota vzdělání a co je to nejpodstatnější.“

Inkluze jako systémová změna

Podle Beňáka mnoho Romů nevidí dlouhodobý cíl a jejich strategie jsou krátkodobé. Proč se tato situace nedaří zlepšit? „Snahy tady byly, ale nikdy tady nebylo systémové opatření,“ zmiňuje Beňák postoj k řešení. Jako dobrou praxi vidí právě inkluzi. „Je mnoho kritiků tohoto směru a myslím si, že to chce čas, který ukáže, co skutečně z těch obav je reálné a není. Ale ten princip je podle mě správně.“

Jako druhý faktor problému Romů v České republice vidí Beňák existenci diskriminace na trhu práce i trhu s bydlením. „Po roce 89 na tu změnu nebyl připraven téměř asi nikdo, ale Romové na to byli připraveni nejméně.“

„Ta nenávist a nesnášenlivost tady historicky nějakým způsobem zakořeněná je. A když se zeptáte lidí, kdo z nich má zkušenost s Romy, tak zjistíte, že 30 až 40 % nemá žádnou, ale přesto má názor, jací my Romové jsme,“ říká Beňák.

Poslechněte si celé Interview Plus s hostem Michaela Rozsypala.

_____________

HateFree Culture u příležitosti pátečního Mezinárodního dne Romů představuje videoklip Sester Matiových s názvem #LidiNemajSvedomi. Reagují v něm na postoje části společnosti k Romům i jiným skupinám. Pozastavují se ale také nad vlivem nových technologií a sociálních sítí na kvalitu vztahů mezi lidmi.

autoři: Michael Rozsypal , bar
Spustit audio