Chránit lidská práva je mnohem aktuálnější než dřív, kritizuje zrušení postu ministra Džamila Stehlíková

22. prosinec 2017

Vládní tým Andreje Babiše je sestaven a osidluje Strakovu akademii, ačkoli o jeho podpoře ve Sněmovně se bude ještě vyjednávat. Kabinet ale nepočítá s rezortem pro lidská práva. Tuto agendu spolu s vedením Legislativní rady vlády povede nejspíš ministr spravedlnosti. „Pan premiér už teď, aniž by měl důvěru, provádí demontáž systému ochrany lidských práv, který se tu budoval desítky let," řekla v pořadu Pro a proti bývalá ministryně Džamila Stehlíková.

„Jako ministryně jsem viděla, jak se garantuje dodržování lidských práv. Každý rezort sám dbá, aby navrhovaný zákon nebyl v rozporu s mezinárodními závazky, které vycházejí z Úmluvy o základních lidských právech a svobodách,“ říká bývalá ministryně spravedlnosti a nynější poslankyně Helena Válková (ANO).

Ta už prý dříve byla přesvědčena, že samostatný rezort je zbytečný. „Navíc úřad rozhodně není zrušen bez náhrady. Na ministerstvu spravedlnosti bude vytvořeno legislativní centrum vedené samostatným náměstkem s agendou v oblasti lidských práv.“


Pozice ministra pro lidská práva byla zbytečná. Ale problematiku ochrany, dodržování a prosazování lidských práv a svobod budu sledovat, v rámci petičního výboru chci vytvořit podvýbor pro lidská práva. Helena Válková

„Máme tady úřad také veřejné ochránkyně lidských práv. S tou máme výborný kontakt a chceme tuto oblast rozšířit. Další velmi mocnou sílou jsou neziskové organizace, některé z nich jsou už specializované, protože problematika je komplikovanější, a jsou tak dostatečným partnerem,“ dodává Válková.

Věří, že výsledky práce ministrů pro lidská práva nebyly příliš viditelné. „Když se hovořilo o konkrétních zákonech, tak ani pan Dienstbier se neprosadil se svou legislativní iniciativou tak, že by se změnil ten zákon.“

„Náměstek dává ministrovi návrhy, se kterými pak tento chodí na vládu a tam je prosazuje. Ministr sám nemá čas si vymýšlet a připravovat návrhy zákonů, od toho má tým,“ obhajuje roli náměstků Válková.

Bývalá ministryně pro lidská práva a nynější místopředsedkyně Liberální ekologické strany Džamila Stehlíková je přesvědčena, že ministr pro lidská práva je ve vládě garantem práv a svobod každého občana.

„Sleduje na systémové úrovni dodržování a naplňování Ústavy a Listiny základních práv a svobod při schvalování každého zákona. Po odstranění advokáta lidských práv bude pozice občana vůči státní moci daleko slabší. Je to krok, který jde proti Ústavě.“


Porážku komunismu přinesl disent a jeho striktní ochrana lidských práv. Tu teď bouráme... Pan premiér už teď, aniž by měl důvěru, provádí demontáž systému ochrany lidských práv, který se tu budoval desítky let. Džamila Stehlíková

Bývalá ministryně věří, že existuje tendence k monopolizaci moci v rukou jednoho člověka. „Ten má moc zákonodárnou, exekutivní, teď sahá na moc soudní, protože soudce bude jmenovat centrální komise, kterou jmenuje ministr spravedlnosti. Má i moc mediální.“

„Odstranit ministra pro lidská práva znamená odstranit tým člověka, který kouká Babišovi pod prsty. Babiš chce vládnout sám, a nechce žádnou kontrolu, ani tu, kterou mu nařizuje Ústava. Teď chránit lidská práva je možná aktuálnější, než bylo po listopadu.“

Místopředsedkyně pochybuje o možnostech náměstků. „Na každém ministerstvu je sice jeden úředník, který se touto agendou zabývá, ale koordinuje je zmocněnec ministra pro lidská práva.“

„Když odstraním hlavu, tak nebudou fungovat ani končetiny. Jde tedy o způsob, aby tato agenda zapadla, protože nebude nikdo, kdo sedí na jednání vlády a může to kontrolovat. Ztrácíme prostor, kde může vláda mluvit se zástupci společnosti,“ konstatuje Stehlíková.

autoři: kko , oci
Spustit audio