Chceme posílit nezávislost mediálních rad. Potřeba veřejnoprávních médiíí stoupá, říká Hana Marvanová

23. září 2016

Obohatit se nechtěli, poškodit Prahu také ne, ale neměli dost odborných materiálů, aby se mohli kvalifikovaně a kvalitně rozhodnout. Zdůvodnění verdiktu nad bývalými pražskými primátory Bohuslavem Svobodou a Tomášem Hudečkem v kauze Opencard je pro laickou veřejnost obtížně pochopitelné. A jak by se měla podle ní změnit nominace do mediálních rad? To jsou témata rozhovoru Jana Bumby s advokátkou a bývalou političkou Hanou Marvanovou.

Podle Hany Marvanové jsou problematické zejména smlouvy uzavřené na začátku celé kauzy Opencard. „Měl být vyšetřován počátek. Jak je možné, že se hlavní město Praha dostalo do závislého postavení vůči společnosti Haguess. Jak to, že byla uzavřena takto nevýhodná smlouva?" Nepravomocně odsouzení primátoři Svoboda a Hudeček podle Marvanové pouze "hasili požár, který založil někdo jiný."


Justice má fungovat tak, aby v lidech posilovala pocit, že existuje spravedlnost. Když je někdo obviněn a zjistí se, že se ničeho nekalého nedopustil, tak v právním státě očekáváme, že bude toho obvinění zproštěn. Pokud je naopak odsouzen, tak to může otřást pocitem, že právo slouží spravedlnosti Hana Marvanová

Podle advokátky nebyl skutečný viník potrestán zejména kvůli liknavosti státních zástupců. „Na vině je státní zastupitelství, které nikoho neobvinilo. Kde není žalobce, není ani soudce. Domnělí viníci tak v tom následném procesu vystupovali jako svědci."

Svobodu médiím!

S Janem Bumbou kromě toho mluví i o údajném tlaku společnosti na soudy a státní zastupitelství nebo o navrhované reformě nominací do mediálních rad. Spolu s kolegy z iniciativy Svobodu médiím! chce změnit způsob jmenování členů Rady Českého rozhlasu a České televize. „Cílem je posílit nezávislost a veřejnoprávní charakter těchto médií, protože v současné době, i z hlediska majetkových změn v médiích soukromých, vzrůstá potřeba nezávislosti médií." říká Marvanová.

Inspiraci pro svůj návrh našla zejména u našich západních sousedů.„V Německu mají model, že ty rady, které dozírají, musí být skutečně nezávislé. Takže chceme, aby ty rady nominovaly relevantní významné společenské organizace. Za všechny uvedu odbory, církve, Svaz měst a obcí, olympijský výbor, i politické strany. Chceme aby v té radě byly zastoupeny všechny relevantní názorové proudy, takže samozřejmě i politické strany, ale ty strany by tam nebyly ve většině." nastiňuje Hana Marvanová

autoři: Martin Ocknecht , bum
Spustit audio