Čeští vědci úspěšně odhalují záhady virů, které hubí světová včelstva

26. duben 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Včely medonosné - královna (uprostřed) a dělnice na plástvi

Včelí viry způsobují zásadní úbytek včelstev. V severní Americe i v Evropě poklesly v posledních desetiletích počty včelstev, a právě viry byly jednou z hlavních příčin. Strukturu několika virů, které ohrožují populaci tohoto hmyzu, popsal český tým vědců z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně.

„Podařilo se nám popsat viry až na úroveň atomů, sledovali jsme také změny ve struktuře virů při infikování buněk,“ uvedl v Magazínu Leonardo vedoucí vědeckého týmu Pavel Plevka, mimo jiné držitel Ceny Neuron pro mladé vědce 2016.

Určení struktury virů umožní najít vhodná cílová místa, na které se mohou vázat antivirové látky, které pak mohou fungovat jako léčiva. „Než tuto strukturu popíšeme, tak ani nevíme, jestli taková místa vůbec najdeme. Proto nás zajímá základní biologie virů: jak vypadají a jak vypadá infekce buněk.“


Plevkův výzkum vyžaduje množství infikovaných včelích kukel. „Včelí viry není možné pomnožovat v tzv. tkáňových kulturách v laboratoři, proto musíme pracovat přímo se hmyzem a potřebujeme pro to stovky až tisíce infikovaných kukel. Z těch virus izolujeme, čistíme pomocí centrifug, a tyto viry studujeme rentgenovou krystalografií nebo kryoelektronovou mikroskopií.“

Plevkově týmu se podařilo popsat několik včelích virů až na úroveň atomů, což vědcům přineslo také možnost publikovat svůj objev v několika uznávaných vědeckých časopisech a získat uznání světové vědecké komunity.

Znamená ale znalost struktury včelích virů automaticky možnost vývoje účinné vakcinace pro včelstvo? „Tady je situace trochu komplikovanější. Imunitní systém včel je hodně odlišný od imunity člověka. Ten se může nechat očkovat proti různým infekčním chorobám, ale obranné mechanismy včel jsou jiné.“

„Spíš než abychom vyvíjeli vakcíny, tak náš výzkume povede k vývoji léčiv, tedy látek které budou aktivně škodit viru a bránit jeho infekci,“ předpověděl další směr svého bádání Pavel Plevka.

autoři: jkl , oci
Spustit audio