Čeští badatelé nacházejí ve vatikánském archivu dokumenty mimořádného významu

5. prosinec 2015

Prvním českým badatelem ve vatikánském archivu byl historik František Palacký. Na jeho monumentální práci, kterou dostal zadanou od českých stavů, dnes navazují moderní historikové a nově interpretují významné dějinné události.

Po oficiálním otevření vatikánského archivu v roce 1881 založily evropské i zámořské státy v Římě své historické ústavy, které vytvářejí důležité zázemí pro badatelskou činnost, a navíc vzájemně koordinují některé své výzkumné programy.

Po vzniku samostatného Československa po roce 1918 vzniká i náš Historický ústav v Římě, znovu obnovený po roce 1989. Současní čeští historikové jezdí pravidelně na badatelské pobyty do vatikánského archivu s různými cíli.

Jejich výzkum se týká období středověkých dějin, novověku, počátků turistického ruchu, první Československé republiky a tak dále.

Následující očekávaná kapitola pontifikátu papeže Pia XII. bude z hlediska našich národních dějin nadmíru zajímavá, neboť se jedná o období protektorátu, 2. světové války a později i nástupu komunistické totality.

Čtěte také

Ke koordinovanému a pravidelnému výzkumu českého Historického ústavu v Římě patří nunciatury konce 16. a počátku 17. století, zejména v období vlády Rudolfa II. v Praze.

Na základě pečlivého a trpělivého studia vatikánských pramenů se dozvídáme mnohé zajímavé věci o každodenním životě na dvoře Rudolfa II., včetně pikanterií z císařova soukromého života, ale i důležité informace týkající se církve a politiky tehdejší Evropy.

Vchod do vatikánského archivu

Než může badatel projít bránou svaté Anny za hradby suverénního městského státu Vatikán, jeho žádost musí projít složitou úřední procedurou. Odměnou za čekání jsou mu historické dokumenty mimořádného významu.

Vatikánský archiv vznikl ze soukromého papežského archivu a knihovny v dobách, kdy papežové patřili mezi nejvlivnější politiky Evropy a svou moc demonstrovali také čistě světským způsobem. Byli absolutními monarchy církevního státu, z něhož do současnosti zbyla jen nepatrná část.

Dvoudílného pořadu Historie Plus se účastní několik českých historiků a historiček, jmenovitě Jaroslav Šebek, Pavel Helan, Tomáš Černušák, Eva Doležalová, Eva Chodějovská a Zdeňka Hledíková.

Seznámí vás s atmosférou Vatikánu, se svým vlastním výzkumem i některými osobními objevy v rámci moderní historiografie.

Brána sv. Anny ve Vatikánu
autor: Michaela Krčmová
Spustit audio