Česko má strategickou zásobu vody, která bude brzo velmi cennou komoditou

26. duben 2013

Voda se do několika desítek let stane strategickou surovinou a na celosvětových trzích o ní bude takový zájem, jako je dnes například o nepostradatelnou ropu. Klimatologové totiž předpovídají vlny sucha, které už nebudou postihovat jen oblasti Asie, Afriky, ale oteplí se také v Evropě. Jednotlivé státy starého kontinentu se proto začínají zajímat, jak naloží s vodními zdroji.

Mezi ně patří i Česká republika, která se pustila do velkého projektu a na třetině území Česká geologická služba přepočítává a měří zásoby podzemních vod. Získá unikátní data o podzemních vodách. "Projekt je hrazený Evropskými fondy a má rozpočet 620 milionů korun. Změříme zásoby podzemních vod a možnost jejich čerpání. Poslední rebilance totiž probíhaly v 60. až 80. letech minulého století," vysvětluje manažer projektu Petr Mixa.

Voda se stává strategickou surovinou a vzhledem ke klimatickým změnám bude hrát v budoucnu stále důležitější roli. Podle odborných studií OSN by se už v roce 2025 mohla s vážným nedostatkem vody potýkat nejen Afrika, Asie ale také Evropa. Evropské státy proto začínají přepočítávat stavy životně důležité kapaliny. "Česko je na jakési pomyslné střeše Evropy, takže voda od nás odtéká pryč. Proto jsou pro nás podzemní vody zásadní," upozorňuje geolog Jan Čurda.

Odborníci se ale shodují, že voda je strategická surovina a do několika let bude žádanou komoditou na celosvětových trzích. Podle geopolitologa Michela Romancova už nyní je na jihu Evropy nedostatek nezávadné pitné vody a už nyní se budují dálkové vodovody nebo se voda vozí ve speciálních tankerech. "V zemích s nedostatkem vody by to způsobilo obrovské pnutí ve společnosti. Lidé, především na venkově, by museli měnit svůj způsob života a pravděpodobně by se stěhovali do měst," varuje Michael Romancov podle kterého se voda může stát podobnou komoditou jako ropa. "Země, které jsou na vodu bohatí jako Rusko nebo Kanada, se už dnes připravují na to, jak budou vodu dodávat do "žíznivých" zemí podobně jako dnes dodávají ropu."

Podle klimatologa Václava Cílka brzo přijdou krušnější časy. "Přichází tzv. Suchá vlna, která má přijít kolem roku 2030 a jedna její větev půjde přes Východ Evropy až k Baltu. Sucho se tedy výrazně přiblíží k České republice. V posledních desetiletích se na území České republiky podle vědců otepluje a postupně ubývají zásoby podzemních vod. Prší převážně na jaře a v létě, jenže voda pod povrchem sílí hlavně se sněhovými srážkami, kterých nebývá tolik jako v předešlých letech.

Na jižní Moravě, Hradecku a Pardubicku tak začíná být v suchých obdobích nedostatek vody, říká geolog a klimatolog Václav Cílek. "Stává se poměrně často to, že půda je zhutněná a voda tak odteče a neobnovuje zdroje podzemních vod." Na řadě míst v České republice se navíc stává, že se podzemní vody čerpají více než by měly a některé obce a kraje nemají stanovenou vhodnou strategii, jak odvádět vodu z podzemí. Právě nové údaje, které teď získá Česká geologická služba, by měly pomoci.

Václav Cílek tvrdí, že by stát měl více dbát na kvalitnější půdy, ochranu a budování menších nádrží, prohlubování studen. Voda je v majetku státu, který s ní nakládá skrze podniky povodí a vodoprávní úřady. Zdroje vody - vrty, studny - pak mohou být v pronájmu nebo majetku obcí a soukromníků, dodává geolog Jan Čurda. Klimatologu Cílkovi se líbí model Nizozemí, kde vlastnický podíl na vodních zdrojích mají stále častěji místní malé obce, města a také lidé, kteří v nich žijí.

Spustit audio