Celý proces inkluze je uspěchaný, varuje zástupce učitelů

Ministryně školství Kateřina Valachová oslaví v červnu první narozeniny ve funkci, ale hned po prázdninách bude skládat pomyslnou maturitu. A to z projektu, který má do běžných škol přivést větší množství dětí s handicapem, tedy inkluze.

Přestože v zahraničí přináší vesměs dobré výsledky, v Česku vyvolává tento záměr nejistotu nebo dokonce odpor těch, kteří by ho měli naplňovat, učitelů a speciálních pedagogů. Podle nich není dobře připravený.

„Inkluze, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, nesnižují celkový průměrný výkon žáků,“ ujistil v pořadu Pro a proti náměstek ministryně školství Stanislav Štech.

Podle něj je celkový výkon takového školství naopak ještě vyšší, než v zemích, které udržují segregovaný vzdělávací systém.

Nemělo by jít o nějaké plošné vyvedení všech dětí z celého systému speciálního školství. „Jde o vytvoření podmínek pro pár desítek jedinců, časem možná stovek,“ upřesnil princip inkluze náměstek.

„Záměrem je otevřít celý systém, a dát více šancí,“ dodal.

Odchod zdatných žáků na víceletá gymnázia považuje Štěch za politickou otázku. „Kdybych byl ministr, určitě bych se snažil prosadit desetiletý program útlumu víceletých gymnázií, to ale teď není možné,“ konstatoval.


Štěch: „Jde o vytvoření podmínek, aby děti, o kterých už dnes víme, že jsou vlastně zbytečně v prostředí, které je dále nestimuluje, mohly dostat podmínky, které ale zároveň nepoškodí a nezhorší vzdělávání ostatních žáků, ani podmínky práce učitelů.“

Mluvčí Učitelského profesního sdružení Zdeněk Sotolář neskrývá obavy z toho, že je celý proces inkluze uspěchaný.


Sotolář: „Už víme, že proces to nebude plošný a masový, ministerstvo přibrzdilo a vysvětlilo. My ale stále mluvíme o rizicích, o tom, co může nastat, ale nemusí. A chybí mi od ministerstva jakási analýza rizik. Je nutné říct, co hrozí a za jakých okolností, a jak v těchto případech postupovat.“

„Obávám se, že inkluze je připravována velice rychle, spousta věcí se sice dohání, ale přesto zůstávají temnější místa a nejistoty,“ vyjádřil obavy pedagogů jejich mluvčí.

Ten proti samotnému záměru ministerstva námitky nemá. „Vždyť většina žáků už do hlavního proudu zařazená je, a většina učitelů už má zkušenosti s těmito žáky.“

„Nás zaráží to tempo, ta rychlost přípravy. Já se třeba obávám, že bude větší zájem o víceletá gymnázia,“ připomněl obavy nejen své ale i mnoha odborníků.

To by pak způsobilo, že celý systém bude ještě více nevyvážený. Pedagog zmínil i další nejasnosti kolem inkluze.

„Máme strach i z provádění samotných podpůrných opatření, paní ministryně například hodně mluví o asistentech, ale to systém nespasí. Není úplně jasno, kdo ti asistenti budou, kolik jich vlastně seženeme, a jak budou pracovat,“ shrnul obavy učitelů Zdeněk Sotolář.