Bývalý guvernér ČNB Singer: Největším problémem české ekonomiky není inflace, ale její slabý výkon. Pracujeme neefektivně

26. květen 2023

Dubnová inflace poklesla oproti březnu o dva procentní body, a to z 15 na 13 procent. Premiér Petr Fiala (ODS) chce společně s guvernérem České národní banky Alešem Michlem bojovat proti inflaci, podle Fialy by protiinflačně měl působit i nový konsolidační balíček. Je to pravda? A jak s tím souvisí stále nízká nezaměstnanost?

Podle Miroslava Singera, který je bývalým guvernérem ČNB a dnes hlavním ekonomem společnosti Generali CEE Holding, je v současné situaci normální a nutné, aby vláda spolupracovala s centrální bankou. Na ovlivnění inflace se totiž podílí obě instituce.

Čtěte také

„ČNB ovlivňuje inflaci v období rok až rok a půl od svého rozhodnutí. To znamená, že v tuto chvíli ČNB dělá dost pro to, že je inflace pod jejím předpokladem. To je modelový předpoklad, který předpokládá vyšší sazby. To je první zásadní zpráva.“

„Ale druhá zásadní zpráva je, že stávající inflaci ovlivnilo rozhodování centrální banky před rokem až před rokem a půl, takže v tuto chvíli nedává žádný smysl vztahovat to k tomu, co dělá centrální banka teď,“ vysvětluje Singer.

Podle něj tak jde pouze o signál, jestli se ekonomika ubírá směrem, kterým model očekává, popřípadě lze rozpoznat, jakým směrem se od modelu odchyluje.

Jsme v situaci, kdy u nás už nějakou dobu není volná ani ruka, ani noha.
Miroslav Singer

„V tuto chvíli je evidentní, že se odchyluje směrem, který je pro nás všechny pozitivní, to znamená směrem k nižší inflaci. Pokud nám to potvrdí květnová čísla, budeme to moct tvrdit s poměrně vysokou mírou jistoty,“ dodává.

Podle Singera by měl protiinflačně působit i vládní konsolidační balíček, pokud bude nakonec schválen.

Inflace není největší problém

Přestože je vysoká inflace častým tématem debat, podle Singera není největším problémem české ekonomiky.

Čtěte také

„Myslím si, že největším problémem české ekonomiky je její slabý výkon dosahovaný s přehřátým a vyčerpaným trhem práce. To znamená nad limitem kapacitního potenciálu, který ekonomika má. Z makroekonomického hlediska je sice špatně, když se propadá hrubý domácí produkt a je u toho vysoká nezaměstnanost, ale alespoň je to řešitelné standardními impulzy, které podpoří poptávku. A my jsme v situaci, kdy u nás už nějakou dobu není volná ani ruka, ani noha.“

Podle Singera se tak podnikatelé a firmy přetahují o volnou pracovní sílu. Výstupy však nejsou ani na úrovni, která u nás byla před covidem.

Lidi dělají na plné pecky věci, které nic nepřinášejí.
Miroslav Singer

„To si myslím, že je mnohem závažnější problém, který debata veřejnosti nebo odborníků do značné míry ignoruje,“ říká.

Neefektivní česká práce

„Když je v normální tržní ekonomice nízká nezaměstnanost, znamená to, že ekonomika roste, že lidi dělají to, co má smysl. Ten slavný hrubý domácí produkt je de facto jenom přidaná hodnota. To, co má ekonomika na to, aby se z toho investovalo, aby z toho šly platy, zisky firem. A když normální ekonomika nemá lidi, znamená to, že tento balíček, který se dá použít buď na blahobyt, nebo na rozvoj, roste. U nás je paradoxní, že my nemáme volné lidi, ale ten balíček neroste. To znamená, že lidi dělají na plné pecky věci, které nic nepřinášejí,“ vysvětluje Singer.

Čtěte také

Češi tak podle něj pracují dlouho a hodně, ale dobrý výsledek to nepřináší. Podle Singera by jedním z řešení mohlo být omezení poptávky plynoucí ze škrtání deficitu.

„Za prvé každá škrtnutá dotace obecně snižuje poptávku. To vede k tomu, že někdo najednou nemá příjmy a musí jít dělat něco jiného. Takže jestli se bavíme o tom, že nechceme dotační ekonomiku, první krok je jednoduchý: škrtejme dotace.“

„Současně jestli začneme škrtat peníze pro státní zakázky a státní sektor, samozřejmě tím do nějaké míry musíme uvolňovat lidi nebo minimálně nenahrazovat ty, kteří odejdou,“ dodává Singer.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby v audiozáznamu.

autoři: Jan Bumba , arych
Spustit audio

Související