Byly objeveny pozůstatky nejstaršího náboženství

V jeskyni v jihoafrickém státě Botswana byly objeveny pozůstatky nejstaršího rituálního uctívání, které prováděl homo sapiens přibližně před 70 tisíci lety. Vstup do jeskyně byl natolik složitý, že se ji podařilo objevit až v 90. letech. Archeologové určili dobu jejího využití člověkem až teď. Pokud se nezmýlili v dataci, tak tento objev donutí vědce přehodnotit představy o migraci a evoluci lidstva.

Archeologové z university v Oslu v létě letošního roku studovali v poušti Kalahari historii národa San, který žil v řídce zalidněné oblasti severozápadní Botswany. Toto místo je pod ochranou UNESCO, protože na vrcholcích místních kopců zvaných Tsodilo se v oblasti o velikosti asi 10 km čtverečních dochovalo 4500 skalních kreseb, které vypovídají o podnebních změnách i obyvatelích za posledních 100 000 let. Tsodilo je dodnes nazýváno "Horami bohů".

Profesorka Sheila Coulson z university v Oslu objevila na severní straně hor nevelkou jeskyni, uvnitř které je obrovský kámen, který tvarem připomíná krajtu. Kolem kamene provedli archeologové vykopávky a objevili okolo 13 tisíc nástrojů na opracování kamene a kamenných hrotů kopí. Zajímavé je, že materiály, ze kterých byly nástroje vyrobeny, nebyly místní. Vědci předpokládají, že předměty sem byly dopraveny z daleka jako dary. Hroty šípů z červeného kamene byly opáleny.

Archeologové tomuto objevu přikládají velký význam. Podle serveru Podrobnosti může změnit představy o historii lidstva. Dosud si totiž vědci mysleli, že nejstarší rituály probíhaly v Evropě před 30-40 tisíci lety, ale jak se ukázalo, mýlili se nejen v čase, ale i v místě.

Kámen nalezený v jeskyni vzhledem skutečně připomíná hada. Na tomto obrovském balvanu (6 metrů na délku a 2 metry na výšku) vědci objevili okolo 300-400 vrubů, které imitují kůži hada a byly zcela jistě vytvořeny člověkem. Dobře se dá rozeznat tlama i oči hada. A hra slunečního světla v prohlubních kamene připomínala kůži hada.

V zadní stěně kamene našli archeologové nevelkou prohlubeň, jakousi tajnou místnost. Stěny okolo ní byly hladké, což svědčí o tom, že skrze ni prošlo množství lidí během mnoha let. Vědci se domnívají, že v této prohlubni, byl ukryt šaman během rituálního obřadu. Když pak hovořil ze svého skrytého místa, mohlo se zdát, že hovoří had. Podotýkám, že šaman měl v kultuře San nejvyšší postavení.

I když je skalách pohoří Tsodilo množství skalních kreseb, v jeskyni jsou pouze dvě - slon a žirafa. Byly objeveny v místech jeskyně, kde voda stéká po jejích stěnách. Vysvětlení je možno nalézt v mytologii San. Jeden z mýtů vypráví o tom, jak krajta spadla do vody a nemohla se z ní dostat. Žirafa ji zachránila a slon s dlouhým chobotem je často vyjadřován jako metafora krajty. Krajta je v této oblasti považována za jedno z nejrespektovanějších zvířat. Místní mýtus vypráví, že lidstvo vzešlo právě z krajty. Klikatá řečiště byla, podle legendy tohoto národa, vytvořena krajtou, která lezla okolo hor, protože neustále hledala vodu.