Brno – kulturní město předválečné a válečné. Poznejte tíživou atmosféru neveselé doby

28. březen 2022

Naše druhé největší město prochází v meziválečném období výraznou změnou, kterou ve svých vzpomínkách zaznamenává Dušan Jeřábek. Očima dospívajícího kluka sledujeme, jak se z Brna stává moderní metropole, kde začínaly i herecké celebrity jako Oldřich Nový či Karel Höger. Stranou nezůstávají ani spisovatelé a literární teoretici. 

Do osobních poznámek chlapce se vplíží 2. světová válka. Díky tomu poznáváme tíživou atmosféru neveselé doby, kterou nakrátko vystřídá naděje po květnu 1945.

Dušan Jeřábek: Brno – kulturní město předválečné a válečné
Z pamětí literárního historika - univerzitního profesora Dušana Jeřábka. O divadle, literatuře, výtvarném umění a významných osobnostech brněnské Masarykovy univerzity v letech 1928 až 1948.

Účinkuje: Ladislav Lakomý
Připravili: Ivan Němec, Šimon Kadeřávek
Zvukový mistr: Josef Daněk
Režie: Zdeněk Kozák
Premiéra: 18. 3. 2008

Vzpomínání končí odchodem z vysoké školy v roce 1948, kdy Jeřábek zároveň navštěvuje fakultní ples, kterého se účastní sám ministr Jan Masaryk.

Literární historik Dušan Jeřábek (1922—2004) pocházel ze spisovatelské rodiny, psaním se živil jeho otec i dědeček.

Jeho jméno je neochvějně spjato s Brnem, výjimku tvoří pouze dvouleté totální nasazení v Kuřimi a jeden semestr na univerzitě v Greifswaldu.

Ve svých literárních rozborech se zabýval především generací májovců, zároveň je autorem monografie Arneho Nováka. Nezapomněl na své rodné město, jehož meziválečnou a válečnou atmosféru vtěsnal do vzpomínkového díla s názvem Brněnská romance.

autor: Ivan Němec
Spustit audio

Související