Britská vláda zveřejnila zprávu o iráckém porušování rezolucí OSN

24. září 2002

55 stran zprávy britské vlády o vyzbrojování iráckého diktátorského režimu v rozporu s rezolucemi OSN - tedy o pokračující výrobě chemických a bakteriologických zbraních a o snahách získat i zbraně nukleární - je opravdu hodně. A zpráva představená britskému parlamentu představená samým premiérem Blairem se podle odborníků spíše podobá obvykle tajným studiím zpravodajských služeb.

Ty ovšem (tedy tzv. Spojený výbor zpravodajských služeb) i tuto zprávu připravili, i když je tentokrát veřejná a nemůže obsahovat některé podrobnosti, neboť by mohly prozradit způsob získání informací. Britský premiér v úterý ráno parlamentu připomněl: "Zpravodajský obraz, který zpravodajské služby vykreslují, byl shromážděn za poslední 4 roky, je podrobný, rozsáhlý a autoritativní. Uzavírá, že Irák má chemické a bakteriologické zbraně, že Saddám pokračuje v jejich výrobě a má existující a aktivní vojenské plány na použití chemických a biologických zbraní, které mohou být připraveny k nasazení během 45 minut včetně jeho vlastního šiítského obyvatelstva a že se aktivně snaží získat schopnost produkovat i nukleární zbraně."

Premiér Blair dále připomněl, že Saddámův režim se snažil nakoupit značné množství uranu z Afriky a neví se, zda se mu to podařilo a dodal: "Vyzývám kohokoliv, aby řekl, zda by tomuto krutému a sadistickému diktátoru měla být dovolena jakákoliv možnost, aby dostal pod palec chemické a nukleární zbraně hromadného ničení. Víme z naší vlastní historie, že diplomacie, která nebyla podpořena hrozbou síly, nikdy s diktátory nic nezmohla a nikdy nezmůže. Nevedeme žádnou při s iráckým lidem, vždyť osvobozen od Saddáma může učinit Irák prosperující zemí a silou dobra na Blízkém východě, takže ukončení jeho režimu nebude důvodem k politování pro nikoho kromě jeho samého", tolik z projevu britského premiéra před parlamentem při představení zprávy o Iráku.

Blair pak dodal ohledně připravované rezoluce v Radě bezpečnosti, že cílem je odzbrojení iráckého režimu a že nikdo si nepřeje vojenský konflikt, a také že důvodem předložení záležitosti před OSN je demonstrovat sjednocenou vůli mezinárodního společenství vyřešit to způsobem, kterým to mělo být uděláno před mnoha lety prostřednictvím procesu opravdového odzbrojení.

Odborníci nyní shrnují, že zpráva britské vlády dále obsahuje důkazy, že Saddámův režim začal před mezinárodními inspektory opět ukrývat důležitá zařízení a dokumentaci, dále že vyrobil nový zkušební stav pro zkoušení silných raketových motorů pro střely, které by byly schopné zasáhnout Řecko, Turecko a Izrael a další sousedy, zároveň si ponechal až 20 raket al Hussein s doletem 650 km, které mohou nést hlavice s náložemi hromadného ničení. Dále že už začal operačně nasazovat rakety na tekuté palivo Al Samut, vyrábět rakety Ababil na pevné palivo a využil čtyřleté nepřítomnosti inspektorů OSN, aby zvýšil dolet těchto raket nad 150 km, což byla hranice stanovena OSN.

Jiné body zprávy pak připomínají, že rozhodování o použití zmíněných zbraní je nyní nejen na samém Saddámovi, ale že je možné, že jej rozšířil i na syna Kusaje, že hrozba nespočívá jen v samotných zbraních, ale i v násilné a agresivní povaze režimu, což dokazuje i bod, že použil ilegální zisky ve výši až 3 MLD dolarů mimo kontrolu OSN k financování zmíněného pokračování ve zbrojení.

Zpráva jistě v nejbližších dnech bude předmětem studia odborníků i laiků a také velké skupiny britských labouristických poslanců nalevo od hlavního proudu strany, kteří se staví proti Blairově politice a také Liberální strany, která zase požaduje, aby parlament měl možnost rozhodnout o akci proti Saddámovi hlasováním. Proto údajně ony Blairovy zmínky o nutnosti postupovat proti Saddámovi v součinnosti se Spojenými národy.

A jaká byla reakce na zveřejnění zprávy v Iráku? Taková, jaká se dala očekávat. Tentokráte hovořil ministr kultury Hamádí a sdělil novinářům: "Pan Blair jedná coby součást sionistické kampaně proti Iráku, takže všechna jeho tvrzení jsou bez opodstatnění." Ano, chce se konstatovat, zpravodajské služby demokratického světa jsou zjevně bez informací a nebo také, že z Bagdádu se zjevně nic jiného čekat nedalo.

Spustit audio

Více z pořadu