Bohuslav Blažek, zakladatel sociální ekologie u nás

13. říjen 2022

Osmdesáti let by se v polovině října dožil Bohuslav Blažek. Muž mnoha povolání, který sám sebe označoval za sociálního ekologa. Které vědní a společenské obory svou prací ovlivnil a jaká byla jeho cesta k sociální ekologii, připomene v pořadu Portréty publicista Pavel Hlavatý.

Bohuslav Blažek (1942–2004) vystudoval filmovou a televizní dramaturgii na FAMU a filozofii a psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze.

Vyučoval sociální ekologii, tedy vztahy mezi lidmi a jejich prostředím, na Fakultě architektury ČVUT a na Katedře divadelní antropologie DAMU.

Čtěte také

Zabýval se mimo jiné participací občanů na společenském celostátním i regionálním dění. V letech 1993 až 2001 byl po tři volební období místopředsedou Spolku pro obnovu venkova. Byl ředitelem nadace EcoTerra a spoluzakladatelem Školy obnovy venkova v Libčevsi.

Trvale se pohyboval na pomezí vědy, publicistiky, umění a vlastního angažovaného působení; velmi obratně a trefně formuloval myšlenky – klíčovým tématem pro něj byla komunikace mezi lidmi.

Mezi vědou a nevědou

Jeho odborné rozpětí sahalo od sociologie přes architekturu a vědu až po média a umění. Byl publicistou, filmovým dramaturgem a režisérem, metodologem, překladatelem, prognostikem, konzultantem a spoluautorem architektů a urbanistů, rozhlasovým a televizním moderátorem, autorem nebo spoluautorem necelé dvacítky knih.

Téměř polovinu z nich napsal s manželkou Jiřinou Olmrovou.

Čtěte také

Svou první odbornou knihu, Mezi vědou a nevědou, vydal Bohuslav Blažek v roce 1978. Jeho próza Spasitelé z roku 1970 byla sice vytištěna, ale téměř celý náklad byl zlikvidován ještě před dodáním na pulty knihkupectví.

Zejména v první polovině 70. let měl Blažek velké problémy s možností publikovat, živil se tehdy mimo jiné mytím oken.

Přes všechny dramatické zvraty se Blažkovi podařilo stát se jedním ze zakladatelů sociální ekologie u nás. K jeho nejvýznamnějším odborným publikacím patří Krása a bolest: Umění, tvořivost a hra v životě trpících a postižených (1985, spolu s manželkou Jiřinou Olmrovou) a Venkov/města/média (1998).

Blažek se zabýval také architekturou, býval konzultantem architektů a urbanistů, napsal sám či ve spoluautorství dvacítku knih. Zemřel v listopadu 2004 a v roce 2005 obdržel in memoriam Cenu Josefa Vavrouška za aktivní prosazování trvale udržitelného rozvoje.

autor: David Hertl
Spustit audio