Blýskání Petra Kulhánka – Čerenkovovo záření

28. červen 2012

Částice se nemohou nikdy pohybovat rychlostí vyšší, než je rychlost světla ve vakuu, tj. přibližně 300 000 km/s. V prostředí se ale světlo šíří nižší rychlostí. Například ve vodě světlo letí rychlostí 226 000 km/s a v diamantu pouze 120 000 km/s. Při pomalé rychlosti světla dochází k velkému lomu paprsků, a právě proto nám diamant připadá tak krásný.

Spustit audio