Blesk z čistého nebe

21. srpen 2011
Monitor

V Příbězích (v) umění opět budeme cestovat. Tentokrát se se starými jezuity podíváme do oblasti Kalmyků a Tatarů, kteří žili v carském Rusku. Jezuité tam přišli – jak jinak – na misie.

Ty provázely křesťanství už od jeho raných dob. Někdy byly aktivnější, někdy méně. Nová vlna misií začala také v 17. století. Členové různých církevních řádů jezdili do nekřesťanských oblastí šířit evangelium. Když se do misií zapojili jezuité, byly už v plném proudu misie františkánů, dominikánů, kapucínů a augustiniánů. Jezuitské misie ale byly nejaktivnější a dosahovaly velkých úspěchů. To se bohužel setkávalo s nevolí jiných řádů, které jezuity často považovaly za konkurenci. Více si o jezuitských misiích a zejména o jejich činnosti v Rusku povídal Dan Mrázek s PhDr. Alenou Richterovou z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky.

Co se po náhlém nuceném odchodu jezuitů z Ruska stalo s jejich moskevskou knihovnou, nevíme. Dochovat se podařilo právě pouze zmíněný rukopis Jana Milana o misii ke Kalmykům a Tatarům do Povolží. Nutno ale dodat, že jezuité odešli jen na několik let. Když jezuitský řád v roce 1773 papež zakázal, carevna Kateřina II. toto rozhodnutí nepřijala, a tak Rusko bylo jedinou zemí, kde jezuité mohli nadále více méně legálně působit.

autor: Daniel Mrázek
Spustit audio

Více z pořadu