Biopaliva: Ekologičtější provoz, ale zatím neekologická výroba, shrnuje expert

28. květen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03008850.jpeg

Důvody k výzkumu alternativních paliv jsou spojeny především s globálním oteplováním, ale i s konečnými zásobami fosilních paliv a v neposlední řadě i jejich cenou. Jaká máme dnes alternativní motorová paliva? Z jakých zdrojů mohou pocházet, a která mají šanci na masovější využití?

„V současné době hezkým a efektivním alternativním palivem jsou plynná paliva na bázi zemního plynu,“ uvedl v pořadu Magazín Leonardo Milan Pospíšil z Ústavu technologie ropy a alternativních paliv Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Zemní plyn lze využívat bez větších problému v současných spalovacích motorech, dodal.

Jakou roli má v oboru alternativních paliv elektřina? „I ta mezi alternativní paliva patří, záleží ale na tom, z čeho bude vyrobena, aby úspora skleníkových plynů byla ošetřena.“

„Na alternativní paliva se nesmíme dívat pouze pohledem konečné spotřeby, kde mají biopaliva obrovský přínos,“ tvrdí odborník.

Je třeba nahlížet na ně z pohledu celkového životního cyklu. „To znamená, i jak dostat tato paliva do nádrže,“ upozornil Pospíšil.

„A to je obrovsky energeticky i výrobně náročný cyklus, kde dochází k velkým únikům skleníkových plynů do ovzduší a je k němu potřeba velkého množství energie.“

V řadě případů jsou tak biopaliva méně ekologická při vlastní výrobě než při konečné spotřebě. „Než například vypěstuji biomasu, musím použít dusíkatá hnojiva nebo jinou ochranu rostlin, což přírodě zase neprospívá.“

I proto mají zatím alternativní paliva jen částečně nahradit spotřebu fosilních paliv. „Kdyby se zadařilo, tak jsme u nás schopni vypěstovat a nahradit biomasou zhruba 20 % spotřeby klasických fosilních paliv.“

„Nahradit fosilní paliva úplně nemůžeme, ale ta alternativní by mohla tvořit ne nevýznamnou složku mixu pohonných hmot dostupných na trhu,“ připomněl realistické cíle v oboru alternativních paliv Milan Pospíšil.

autoři: Jana Olivová , dst , oci
Spustit audio