Benedikt XVI. viděl církev spíš jako skanzen a útočiště před současným světem, kritizuje zesnulého papeže teolog Petráček

9. leden 2023

Svět se rozloučil s Josephem Ratzingerem, bývalým papežem Benediktem XVI. Zapíše se do historie jako inkvizitor a obránce konservativismu před progresivními a liberálními proudy v církvi? Filozof Daniel Kroupa vyzdvihuje jeho zásluhy o ekumenický dialog a dialog vědy víry, teolog Tomáš Petráček zesnulému papeži vyčítá jeho uzavření církve otázkám 21. století.

„Převažují pozitiva. Ratzinger byl velký teolog už před nástupem do papežské funkce. Velmi se zasloužil o modernizaci katolické církve a jako papež přispěl k modernímu přístupu katolické církve oproti tomu, co bylo před ním,“ uvádí v Pro a proti Daniel Kroupa.

Čtěte také

Katolický teolog, kněz a církevní historik Tomáš Petráček nepochybuje o Ratzingerově motivaci a nasazení. „Ale jde o muže, který po dlouhou dobu zastával rozhodující řídící funkce v katolické církvi. Tu měl převést do 21. století a v tom je jeho přínos spíš negativní.“

„Součástí katolické tradice je určitá pluralita, aby se mohly tříbit směry, které provedou církev do budoucnosti. Bohužel často historicky docházelo k mocenskému zúžení této plurality a Ratzinger jako prefekt Kongregace pro nauku víry se na tom významně podílel. Systematicky také ničil životní dráhy mnoha teologů,“ tvrdí duchovní.

Bylo nutné zcela nově definovat postavení církve vůči politice a na tom má kardinál a následně papež Benedikt XVI. velikou zásluhu.
Daniel Kroupa

Filozof namítá, že to se týkalo jen pár jednotlivců. „Navíc zde rozhodovala zmíněná kongregace s 25 kardinály, takže můžeme říci, že Ratzinger nese odpovědnost za rozhodnutí, ale je otázka zda nese přímou vinu. On sám žádal zproštění této funkce, ale papež mu nevyhověl. I tak tato rozhodnutí diskuzi neosekávala.“

Daniel Kroupa

„Těch případů byly desítky, šlo o tvrdé disciplinární zásahy vůči teologům. Když je někdo předmětem jednání kongregace, bere mu to jakoukoliv kredibilitu uvnitř církve, stává se z něj problematický autor. A děly se i další zákulisní tahy, které opravdu lidem ničily jejich životní dráhy. Relativizovat toto je takové české lhaní si do kapsy,“ dodává Petráček.

Ratzinger jako prefekt kongregace i papež razil teorii malé církve, která bude uzavřená, a udělal řadu kroků, které vedly ke zúžení.
Tomáš Petráček

Kroupa vidí přínos Ratzingerův zejména v důrazu na odvrácení církve od mocenské role, tedy od propojení trůnu a oltáře. „Bylo nutné zcela nově definovat postavení církve vůči politice a na tom má kardinál a následně papež Benedikt XVI. velikou zásluhu. Kladl také daleko větší důraz na princip lásky jako ústřední princip katolického učení.“

Tomáš Petráček ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

„Ratzinger už jako prefekt kongregace, tak i jako papež razil teorii malé církve, která bude uzavřená, a udělal řadu kroků, které vedly ke zúžení. Spíš mu bylo blízké pojetí církve jako skanzenu, azylu pro uprchlíky před současným světem, než církve, která ofenzivně vychází ven na ulici a snaží se lidi získat pro evangelium,“ připomíná kněz.

S tím ale filozof nesouhlasí. „Nebyl nějakým konzervativním rotvajlerem. Udělal problematické kroky, ale také byl velkým znalcem protestantismu a měl před očima neustálé štěpení se protestantských proudů a jejich postupné slábnutí. Jeho soustředění na identitu a kontinuitu katolické církve nevylučovalo ekumenický dialog, ke kterému měl silnou vůli.“

Čtěte také

Teolog souhlasí, že Ratzinger má velké zásluhy o dialog vědy a víry a oddělení církve a státu. „Ale v oblasti ekumenismu právě jako rodilému Bavorákovi, který neměl moc zkušenosti s evangelickým prostředím, jsou jeho výkony spíš tristní,“ shrnuje zásluhy zesnulého papeže Benedikta XVI. Tomáš Petráček.

„Já zde zdůrazňuji celkové pohledy. Máme tendenci pro stromy nevidět les a v tomto celkovém pohledu z toho papež Benedikt XVI. vychází výborně,“ opakuje chválu zesnulého kardinála a papeže filozof Daniel Kroupa.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.

autoři: Karolína Koubová , oci
Spustit audio

Související