Babiš odpovídá Rakušanové, jak by se měla reformovat Evropská unie

Český rozhlas Plus odvysílal 27. července komentář Lídy Rakušanové EU je nutno reformovat! Bohužel víme jenom, jak ne. Premiér Andrej Babiš (ANO) na něj poslal písemnou reakci, kterou zveřejňujeme v plném znění.

Kdo chce psa pořád bíti, hůl si vždycky najde. Platí to i pro článek novinářky Lídy Rakušanové pro Český rozhlas „EU je nutno reformovat, bohužel víme jenom, jak ne“, ve kterém kritizuje závěry Národního konventu o EU a evropskou politiku naší vlády.

Rád bych Lídě Rakušanové vzkázal, že není pravda, že neříkáme, jak by se EU měla reformovat. Říkáme, že EU by měla hlavně dostavět čtyři hlavní pilíře jednotného trhu. Volný pohyb zboží, služeb, peněz či kapitálu a osob čili pracovní síly. To říkáme jasně a je to velký a pozitivní reformní úkol, na kterém není nic negativního.

Všechny tyto čtyři svobody nejsou plně dostavěny a náš názor je, že než EU začne o překot integrovat něco dalšího, měla by dostavět tuto stavbu. Přitom například v oblasti volného pohybu pracovní síly a služeb jsme svědky restriktivním směrem směřujících návrhů, které se dotýkají zájmů našich lidí, řidičů a firem. Jde o vysílané pracovníky a nesmyslný princip stejné mzdy na stejném místě doprovázený obrovskou regulatorní a kontrolní zátěží.

Lída Rakušanová: EU je nutno reformovat! Bohužel víme jenom, jak ne

Evropská unie

Že je nutno Evropskou unii zreformovat, slyšíme z úst politiků všech zdejších demokratických stran téměř denně. Obvykle s dodatkem, že včera bylo pozdě.

Možná si paní Rakušanová nevšimla, že politici ve všech zemí bojují za své zájmy voličských skupin i partikulární zájmy hlasitých lobby. Vůbec se s námi nemazlí. Shodou okolností je náš národní zájem dobudovat čtyři svobody pozitivním ideálem a principem, nikoli jednotlivých zájmem skupinky lidí.

O penězích z evropských fondů chceme více rozhodovat podle svého. Z toho paní Rakušanová vyvozuje, že nechceme dávat peníze na vzdělávání. Tady ale nebyla řeč o vzdělávání, které je naší velkou prioritou, ale o rekvalifikace nezaměstnaných, kterou moc financovat nepotřebujeme, protože momentálně žádné nezaměstnané prakticky nemáme. Naopak potřebujeme opravovat a vylepšovat infrastrukturu.

Řekli jsme, že eurozóna se musí nejprve reformovat a pak můžeme teprve uvažovat o tom, zda vstoupíme. Vzhledem k tomu, že v ní nejsme, není příliš vhodné dávat hraběcí rady. I když nezastírám, že blízký je nám názor německé FDP na eurozónu (jsme partnery ve frakci ALDE), která eurozóně doporučuje jít zpátky k základům, tedy přísnému zákazu pomoci předluženým státům.

Víme, že není vyřešen řecký dluh, problémy italských bank. Kancléřka Angela Merkelová s prezidentem Macronem si něco slíbili, severské státy jsou ale proti. Uvidíme. Dále k migraci a společné azylové politice, kde nám Rakušanová říká, že jsme pořád proti. Ona je snad nějaká společná azylová politika naformulovaná? Spíše se mi zdá, že nás v EU čeká ještě mnoho práce na kompromisu.

Co se migrace týče, tak bych rád paní Rakušanové připomněl, že předkládáme zcela konkrétní a pozitivní návrhy. Rád bych dodal, že migrační trasy přes nás sice nevedou, ale občané v naší zemi žádají přísnou ochranu vnější hranice EU a Schengenu a práci na zastavení nelegální migrace, která je pro ně nepřípustná. Dokud v tomto směru neuvidí smysluplné úsilí a efekt, nebude snadné je přesvědčit, aby vůči EU projevovali výrazně pozitivnější emoce.