Až 20 % z ohrožené populace českých rysů ročně padne za oběť pytlákům

12. září 2017

Projekt 3Lynx si klade za cíl nastavit způsob sledování a ochrany rysa ostrovida a připravit mezinárodní strategii jeho ochrany. Je do něj zapojeno je pět zemí: Česká republika, Německo, Rakousko, Itálie a Slovinsko. Více v Magazínu Leonardo prozradil ředitel Odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na Ministerstvu životního prostředí Jan Šíma.

„Název projektu vychází z latinského názvu rysa (Lynx lynx), trojka znamená tři populace, kterým se věnujeme,“ uvedl úředník.

Cílem je sledovat nejen naší populaci rysa, kterou sdílíme společně s Bavorskem a Rakouskem, ale projekt cílí i na populaci v rakouských Alpách a na rysy na Slovinsku. „Podobnost těchto tří populací je v tom, že se jedná o poměrně malé populace, které jsou kvůli svým malých počtům ohrožené.“

„Populace na pomezí Česka, Bavorska a Rakouska čítá mezi 60 a 80 jedinci. Z hlediska populace, aby byla životaschopná, je 80 jedinců málo pro udržení kvalitního genofondu.“

Přesto je naše populace v tuhle chvíli nejsilnější. „Rysy ohrožuje nejen pytláctví, ale i úhyn rysů na silnicích. Pokud odstraníme tato rizika, tak bude mít rysí populace naději i do budoucna.“


„U rysa je dobrá věc, že z fotografického záznamu je možné identifikovat jednotlivé jedince, každý rys má vybarvení specifické jako otisk prstu, takže je relativně snadné získat z fotopastí informaci o tom, kdy a kde se který rys pohybuje.“

S vysazováním v zajetí narozených jedinců do volné přírody projekt zatím nepočítá. „Myslíme si, že je lepší se snažit třeba o to, aby se zlepšila průchodnost krajiny nebo aby došlo k výměně genofondu s rysy z Karpat.“

„Ale v Rakousku nebo ve Slovinsku jen tyto kroky nestačí. Tam populace poklesly velice výrazně, ve Slovinsku řeší i problém genetické degenerace, takže tam bude nezbytné populace posílit.“

Jak probíhá monitorování stavů rysa ostrovida, jinak velmi plaché šelmy? „Na nejvhodnější místa se v pravidelné síti umístí fotopasti, a sledují se získané záznamy.“

Součástí projektu je i osvěta a to zvláště mezi těmi, od kterých by mohlo hrozit pytláctví. Stejně nezbytná je i prevence, zvláště zvýšení povědomí společnosti o tom, že pytláctví je nepřijatelné.

„Podle modelu vývoje populace rysa je zřejmý nepřirozený úbytek mezi 10 a 20 %, který přičítáme především pytláctví nebo úmrtnosti dopravou, ale tyto případy většinou jsou zdokumentované,“ připomněl hrozbu ilegálního lovu pro populaci rysů Jan Šíma.

autoři: jkl , oci
Spustit audio