Astronomové pozorovali téměř 900 galaxií skrytých za jádrem Mléčné dráhy

2. březen 2016

Tento objev pravděpodobně přispěje k poznání vlastností takzvaného Velkého atraktoru. Velký atraktor je silná gravitační anomálie, vzdálená od nás asi 150 až 250 milionů světelných let tímto směrem, která k sobě přitahuje tisíce galaxií, včetně naší Galaxie - Mléčné dráhy.

Náš galaktický disk a obzvláště velmi hustý střed čili jádro Mléčné dráhy jsou prakticky neproniknutelné pro viditelné světlo. Radiové vlny však odpovídajícími strukturami proniknout mohou. Této vlastnosti využil mezinárodní tým astronomů, když analyzoval data z radiového průzkumu tímto směrem ležících extragalaktických objektů na Jižní obloze, pořízená australským radioteleskopem v Parkesu.

Radioteleskop obsahoval mnohosvazkový přijímač, který pokrýval větší oblast oblohy najednou a pracoval na vlně 21 centimetrů, což je vlnová délka, na které září neutrální (neionizovaný) vodík. Tým vědců také zjišťoval příslušný rudý posuv spektra u pozorovaných objektů, který odpovídá vzájemné rychlosti vzdalování vzdálených galaxií a naší Země.

Výsledkem analýzy radiového průzkumu byl objev 883 galaxií, skrytých za jádrem Mléčné dráhy, které se od nás nacházejí ve vzdálenosti do 250 milionů světelných let. Třetinu z nich přitom pozorovali astronomové vůbec poprvé. Průměrná galaxie přitom obsahuje asi 100 miliard hvězd. Pokud by nám hmota v naší Mléčné dráze nezakrývala výhled na tyto objekty ve viditelné oblasti spektra, viděli bychom je všechny také pomocí optických dalekohledů.

Nedaleko pozorovaných galaxií se podle kosmologických modelů nachází tzv. Velký atraktor, výrazný shluk hmoty a silná gravitační anomálie, která k sobě přitahuje spoustu blízkých i vzdálených galaxií, včetně naší Galaxie - Mléčné dráhy (v našem případě jde o rychlost přitahování 2 miliony kilometrů za hodinu na pozadí kosmologického rozpínání vesmíru). Tento shluk hmoty zatím neznámého původu a struktury má hmotnost mnoha tisíc galaxií a nachází se v sousedství nadkupy galaxií Hydra-Kentaurus.

Další průzkum struktury a dynamiky skupiny nově objevených galaxií v těsné blízkosti Velkého Atraktoru astronomům pomůže lépe poznat také vlastnosti a strukturu této obrovské gravitační anomálie a její účinky na okolní vesmírné objekty, tedy galaxie, z nich sestávající kupy a nadkupy. Astronomové v této oblasti zatím objevili tři nové shluky galaxií a dvě kupy galaxií.

Zdroje: Astronomical Journal, Phys.Org, ScienceDaily, Space.com, Inverse, Daily Galaxy, Futurism, Youtube

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio