Archiv Plus: Voda jako nepřítel. Povodně 1997 v rozhlasovém vysílání

7. červenec 2017
Troubky po povodních v roce 1997

Červenec 1997. Před dvaceti lety Moravu, Slezsko a východní Čechy postihly ničivé povodně, které zasáhly také Polsko, Rakousko a Slovensko. Informace o stavu vody přinášela všechna média, včetně Českého rozhlasu.

V České republice tehdy vládne menšinová vláda Václava Klause, která po krátkém období určitého váhání složitou situaci relativně zvládá. Ve vybraných ukázkách zazní komentované přehledy událostí a škod z jednotlivých dnů tragédie, tak jak povodně zasahovaly stále větší díl našeho území.

Zaznamenána je i druhá povodňová vlna, rozličná opatření vlády i místních orgánů, různé negativní jevy i vlna solidarity s postiženými.


Vlastní sbírku vyhlásil tehdy také Český rozhlas. Přinášíme proto několik ukázek z rozhovorů s přispěvateli na rozhlasovou povodňovou sbírku, kteří své příspěvky přinášeli přímo do budovy rozhlasu. Zařazeno je i následné poděkování tehdejšího generálního ředitele Českého rozhlasu Vlastimila Ježka přispěvatelům a jeho sdělení, kam budou vybrané prostředky poskytnuty.

Vybrali jsme také několik nejzajímavějších ukázek z rozhovorů. Generálmajor Petr Voznica, vojenský velitel oblasti v době povodní, později za svůj výkon této funkce vyznamenaný, odpovídá na poněkud nevojenskou otázku.

Povědomí širšího historického kontextu je patrné z rozhovoru s ministrem zahraničních věcí Josefem Zielencem. Ten hovoří o našich reálných možnostech vstupu do NATO a EU a také o svém osobním pohledu na tehdejší povodně.

Prezident Václav Havel pak ve svých Hovorech z Lán ze září 1997 obsáhle připomíná naše špatné zacházení s krajinou a urbanistické problémy. Z této delší promluvy jsme zařadili alespoň kratší ukázku.

Rámcový přehled o následcích ničivých povodní pak přináší dobová sumarizace zmařených lidských životů a materiálních škod.

Spustit audio
autor:Pavel Hlavatý
  • 20. století