Archiv Plus: Mládež za protektorátu

31. březen 2017

Také v období protektorátu Čechy a Morava pocítili pronacističtí kolaboranti potřebu „jednotné mládežnické organizace“, která by dala dětem a mladým lidem tu správnou ideovou náplň.

Oficiální protektorátní reprezentace, či lépe řečeno ta její část, která se snažila nacistickým okupantům rozličným způsobem čelit, měla o výchově mládeže v těžkém období našich dějin poměrně jasnou představu.

Tento prvotní koncept z počátku protektorátu představuje v našem pořadu ukázka z projevu generála Klecandy k mládeži z konce května 1939, tedy sport, příroda, skautské zásady, zvelebování obcí, vzdělávání – vůbec žádná úlitba nacistické ideologii a servilní podtext.

Protektorátní vláda (tj. nejviditelnější část naší tehdejší politické reprezentace) se však postupně proměňovala k horšímu. Po zatčení a popravě jejího premiéra generála Aloise Eliáše, který spolupracoval s odbojem a byl v kontaktu s prezidentem Edvardem Benešem v exilu, se na počátku roku 1942 složení vlády výrazně změnilo.

Jejím členem se stal generál Emanuel Moravec, aktivistický novinář a velmi inteligentní kolaborant. Právě on inicioval založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v roce 1942, a také vytvořil jeho ideovou náplň. Šlo o organizaci, která měla vychovávat děti a mládež v pronacistickém duchu a jako vzor ji programově sloužila nacistická Hitlerjugend.

Logo

V pořadu zazní ukázky z rozhlasových reportáží z různých akcí Kuratoria, a také několika projevů Emanuela Moravce a Františka Teunera, generálního referenta Kuratoria, které byly při těchto příležitostech proneseny. Šlo například o promítání nacistických propagandistických filmů v kině Phoenix, lehkoatletické hry či Týden mládeže (obojí se konalo na strahovském stadionu), oslavu narozenin Bedřicha Smetany u jeho vyšehradského hrobu či ponuré setkání v Lucerně na konci roku 1944.

Kontrapunktem k těmto ukázkám je pak analytický materiál věnovaný činnosti Kuratoria odvysílaný z Londýna naší exilovou redakcí BBC v roce 1944. Jde o velmi cennou soudobou reflexi, a proto jsme z tohoto pořadu vybrali hned několik ukázek. Archiv Plus uzavírá bojová výzva k mládeži – rovněž z exilového vysílání BBC – z počátku května 1945.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio