Archeologie & antropologie

Víkendová univerzita

V závěru loňského roku uspořádalo Národní muzeum v Praze konferenci Archeologie & antropologie, která přivítala odborníky z České i Slovenské republiky. Některé z přednášek jsme zaznamenali pro Víkendovou univerzitu a vysíláme je v premiéře 3. března v 10 hodin.

V 15 přednáškách odborníci připomínali důležitost souhry práce archeologů a antropologů přímo v terénu i při následných zpracováních nálezů. Obecné přednášky střídaly zprávy z konkrétních výzkumů na území České i Slovenské republiky. Aktuální Víkendová univerzita přináší pět přednášek přibližujících nejen metody, které mohou antropologové v současné době využívat, ale zároveň uslyšíte více o situacích, které mohou na archeology čekat v terénu.

Riskantní soužití
Prof. RNDr. Ivo Budil, PhD., DSc., celou konferenci zahájil přednáškou Riskantní soužití: Archeologie, antropologie a ideologie na přelomu 19. a 20. století, ve které připomněl skutečnost, že v této době byla infiltrace rasového myšlení do antropologických a archeologických věd mnohem rozšířenější a týkala se prakticky všech západních zemí.

Antropologie a archeologie v terénu
Mgr. David Parma a Mgr. Jiří Kala se ve své přednášce Antropologie na záchranných výzkumech. Příklady z terénní praxe ÚAPP Brno zaměřili na konkrétní zkušenosti, které v minulých letech přinesly některé výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Popelnicová pole na Slovensku
Přednášku Antropologická charakteristika popelnicových polí na Slovensku přednesl v Národním muzeu prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., který při jejích přípravách spolupracoval s doc. RNDr. Jaroslavou Pavelkovou, CSc.

Žárové pohřebiště
Na konferenci jsme zaznamenali také přednášku Antropologický rozbor kosterních pozůstatků lidu lužické kultury ze žárového pohřebiště v Žiaru nad Hronom Horných Opatovicích na Slovensku. Práci, kterou přednesla RNDr. Ivana Jarošová, PhD., připravila spolu s PhDr. Gejšou Trginou a Mgr. Tomášem Zacharem.

Populace z doby stěhování národů
Poslední součástí Víkendové univerzity bude práce RNDr. Ivany Jarošové, PhD., Mgr. Jaroslava Jiříka, PhD., Mgr. Jiřího Vávry a Mgr. Marcely Víškové. Tématem se stala Populace z doby stěhování národů z pohřebiště v Praze – Zličíně z pohledu fyzické antropologie a archeologie, která nabídne také srovnání se zahraničím.