Archeologický poklad ze záchodku

21. září 2010

Při stavebních pracích na novém parkovišti v americkém Annapolisu narazili dělníci na "suchý záchod" z 18. století. Skrývalo se v něm cenné svědectví o životě tehdejších movitých obyvatel města.

Dělnicí budující parkoviště v centru amerického Annapolisu nalezli zvláštní "ohrádku" ze starých cihel. Měli dost zkušeností, aby věděli, že je čas odložit nářadí a zavolat archeology. Ti zjistili, že "ohrádka" je základem suchého záchodku vybudovaného někdy kolem roku 1760. Jímka byla hluboká asi půldruhého metru. Pod naplavenou hlínou se skrývalo vše, co tehdejší obyvatelé Annapolisu do latríny vyhodili. Nebylo toho málo. Vedle kostí a běžných věcí denní potřeby se našly i zbytky luxusních předmětů, např. střepy z velmi cenného čínského porcelánu.

"Záchod musel patřit k domu hodně zámožné rodiny," hodnotí nález archeolog Thomas Bodor. Tomu napovídá i nález hranaté láhve, v které se přechovával buď nějaký lék anebo luxusní likér. "Nejde tu jen o to, kolik dalších kusů staré keramiky najdeme. Z podobných nálezů se dozvídáme, jak žili naši předkové," říká Bodor.

V záchodku se uchovaly věci nahromaděné zhruba za jedno století. Kolem roku 1860 byla jímka zasypána a v těsném sousedství byl vybudován nový záchodek. Ten už vědci našli dříve, ale takhle cenné nálezy nevydal.

Město Annapolis má vypracován systém opatření, které snižují na minimum riziko, že by byl důležitý archeologický nález ztracen nebo zničen. Archeologové se podílejí na schvalovacím řízení všech stavebních projektů plánovaných v historické části města. Vyjadřují se také ke všem projektům, při kterých jsou prováděny zemní práce na ploše větší než 50 čtverečních stop.

Zvukovou podobu tohoto článku můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo Českého rozhlasu Leonardo, který měl premiéru 29.ledna 2010 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio